RENDEZVÉNYEK

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
2022 2023

III. Füzes Fesztival
2010.09.11.

2010. szeptember 11-én, hosszas előkészítő munka után elérkezett a nagy nap az ÖFE életében! Nagyon szorítottunk azért, hogy a szélsőséges, esős időjárás ugyan enyhülni fog, vagy sem az ez évi legnagyobb rendezvényünk – a III. Füzes Fesztivál - idejére! Szerencsénk volt, meghallgatták az égiek fohászainkat. Kissé borongós, de enyhe, és csapadékmentes időben 13 óra körül már egyre több embert csalogatott ki a zeneszó a Házasságkötő terem előtti térre.

Megnyitó
tűzoltók
Bimbózó rózsák
Nézelődők

A tűzoltók bemutatója után, Nagy Csaba káprázatos hegedűjátéka adta meg a kellő hangulatot a folyamatosan bővülő érdeklődők népes táborának. A programok széles skáláján ezúttal több népi motívum is feltűnt többek között a Búzavirág néptáncegyüttes, vagy éppen a Vadrózsák és a Bimbózó Rózsák élvezetes fellépése révén. De a programunk szerves részét alkotó esküvő is szervesen kapcsolódott a hagyományok megelevenítéséhez. Három nagyszerű élő zenei blokk is színesítette a kínálatot.

néptánc
Stylus
Vik

A VIK Zeneiskolájának színvonalas produkciói mellett a Stylus Trió, és a Szatelit zenekar zenéje bűvölte el a hallgatóságot, és utóbbi szolgáltatta az utcabálon estig a talpalávalót. A Real Dance által előadott táncok az idén is nagy sikert arattak, akár csak a teljesen más műfajt képviselő helyi karatésok bemutatója. Sokat nevethettünk a Moliere Színjátszó Csoport kabaré jelenetein is – „Ha én egyszer kinyitom a számat…” - hallhattuk az örökzöld felkiáltást. Már sötétedett, amikor Nádasy Erika színművésznő lépett a porondra. A tőle megszokott színvonalas dalos, vidám műsora szinte a székekhez szögezte a nézőközönséget, senki nem mozdult a helyéről, sőt, tovább nőtt a tömeg! 

Nádasy
hmö
Szatellit

Közben volt galambröptetés, és „abonyi” kutyás bemutató, ugráló vár, körhinta, főtt kukorica, büfé, popcorn és minden, mi szemszájnak ingere! Bemutatkozott az ÖFE polgármester-jelöltje, Gulyás László, illetve néhány szóban ismertették választási programjaikat, elképzeléseket az ÖFE képviselő-jelöltjei is. Megtisztelte rendezvényünket Sós Tamás, Heves Megye Közgyűlésének elnöke is. A lenyűgöző gobelin kiállítás, Antal Éva csodás festményei, Márton János fafaragó mester bemutató sátra is sok kíváncsiskodót vonzott, nem csak az ez irányú művészeteket kedvelők köréből. Komoly elismeréssel méltatták a nézelődők a kiállított alkotásokat.

Szépségverseny
gobelin
jelöltek
Kutyások

Nagy népszerűségre tett szert az idén elsőként megszervezett gyermek szépségverseny is, ahol a bátor nevezők között értékes nyereményeket osztott szét a zsűri. A programok kavalkádját ezúttal is egy rövid nosztalgia diszkó zárta az egész rendezvény hangosítását biztosító Wenczel Ádám (Dj Grékó) és Wenczel Dávid közreműködésével.

Csoprtkép
körhinta
jelöltek
Wenczelék


A jelenlévők visszajelzései alapján a III. Füzes Fesztiválon is kellemesen szórakozott minden jelenlévő kortól, nemtől függően. Hogy ez a sikeres rendezvény létrejöhetett, abban az ÖFE lelkes csapatának, és a fellépők, közreműködők önzetlen-, népes táborán túl jelentős szerepe volt támogatóinknak, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki! Külön köszönet-, és hála a helyi Polgárőrségnek, akik kezdéstől záróráig folyamatosan biztosították jelenlétükkel a rendet, és a fegyelmet. Már ezúton is tájékoztatom a füzesabonyiakat, hogy az Összefogás Füzesabonyért Egyesület lehetőségeitől mérten 2011-ben is tervezi – folytatva a hagyományt – megrendezni a IV. Füzes Fesztivált! De addig azért még sok víz lefolyik a Laskón!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke 

***

Sikeres pódiumbeszélgetés a VMK-ban
2010.05.17.

Egy újabb sikeres rendezvényen van túl lelkes csapatunk. Tóth Benedek egyesületi tagunk már a tavalyi év elején többször hangsúlyozta, hogy mivel a képviselő-testület nem tart lakossági fórumot, közmeghallgatást, lépnünk kellene. Hiszen a füzesabonyiak is megérdemlik a tényszerű, hiteles tájékoztatást, sőt, ez állampolgári joguk is!

Képviselők

Így most elérkezettnek láttuk az időt. Mivel igen érdekes szituáció keletkezett a városban, úgy éreztük, hogy a lakosságnak joga van hozzá, hogy első kézből szerezzen tudomást a történésekről, kapjon választ a miértekre. Meghívót küldtünk hát a testület minden tagjának, a polgármesternek és a jegyzőnek is.

Képviselők1
Képviselők2

A kért határidőre a jegyző és 8 képviselő jelezte vissza részvételi szándékát. Az „ötök” válaszként „nagyon frappánsan”, de kevésbé elegánsan egy közmeg- hallgatás összehívásáról döntöttek, ami azért érdekes, mert amikor a postaládákban landoltak az erre szóló meghívók, akkor a közmeghallgatás tényéről a „nyolcak” mit sem tudtak…
Vagyis – véleményem szerint – törvénytelenül hívták össze a közmeghallgatást.
Ennek ellenére a többségi képviselők csoportja hétfőn du. 17:00 órakor a lakossággal szemben érzett felelősségtudattól vezérelve megjelent a Telekiben, és közölte az ott összesereglett mintegy közel 30 fővel, hogy az ÖFE meghívásának eleget téve a VMK-ban várják az érdeklődőket.

Természetesen a város mindeddig egyetlen képes médiuma nem tartotta hírértékűnek a pódiumbeszélgetést, ahol is 130-150 információra kiéhezett lakos sereglett össze. (A sértődöttet játszani lehet, de nem a média képviselőinek, akiknek részletes, objektív képet kellene sugározniuk a településen élők számára. Ők ezzel ellentétben egy nyilatkozatot adtak át, melyben tájékoztatták a ÖFE elnökét, hogy személyem miatt, valamint amiatt, mert az ÖFE néhány tagja több ízben idézem: „seggnyalóknak” nevezte őket, nem kívánnak tájékoztatás adni a rendezvényünkről. A következtetéseket mindenki vonja le saját maga! Én csak egyet kérdezek: megtehetik ezt a „köz” pénzén? Meddig játszhatják még a sértődött ovist? Egy remek idézet a Magyar Újságírok Országos Szövetségének Etikai kódexéből (ami természetesen csak az ÚJSÁGÍRÓKRA nézve jár kötelezettséggel)"(…)A sajtó szabadsága, az informálás kötelezettsége, a tájékozódáshoz való jog az állampolgárok alapvető joga, amelyet az Alkotmány biztosít. (…) Őrizni kell a sajtó szabadságát, az újságírói függetlenséget és pártatlanságot a tulajdonossal szemben is, akár magántulajdonosokról, akár közösségi - önkormányzati - tulajdonosról van szó." De, ha már idézünk, akkor teszem ezt a Füzesabonyi VTV KHT és Füzesabony Város Önkormányzatával kötött megállapodásból is, melynek értelmében évente működési célú támogatást nyújt a szerkesztőségnek a következő célok megvalósulása érdekében –a teljesség igénye nélkül néhány pont a megállapodásból-: „ … a közérdekű eseményekről felvételt készít és közvetíti a lakosságnak…”, „…valamint a város oktatási, kulturális és sport tevékenységeinek közvetítése…” Vagyis megítélésem szerint több ízben megszegték a megkötött megállapodást, így a támogatásra nem jogosultak
A pódiumbeszélgetés azonban több igazi hírvadász érdeklődését is felkeltette: itt volt az Egri VTV, az AGRIA Tv, a Heves Megyei Hírlap, a Rádió Eger. Köszönjük nekik!

Képviselők1
Képviselők2
Képviselők2

A fórum rendben, csendben, kulturáltan zajlott (kivéve R. L. megnyilvánulását), az igazán nagy hangorkánokat akkor lehetett észlelni, amikor a képviselő urak egy-egy beruházás költségének árát említették… Röpködtek a 10 milliók.
Részletes tájékoztatást kaphattunk a polgármester ellen folyó fegyelmi eljárás menetéről, valamint arról, hogy ez ellen a polgármester jogorvoslati kérelemmel élt. Ennek ellenére – állítják a képviselők – ma, döntésük értelmében, ami többségi döntés, Laminé nem gyakorolhatja a polgármesteri funkcióit, hiszen az ellene folyó eljárás idejére felfüggesztették. Bár igaz, hogy ő a többszöri felszólítás ellenére sem adta át a hivatali gépjármű kulcsait, a pecsétet stb.
Tájékoztatót hallhattunk arról is, hogy megszüntették a tanácsnoki rendszert, visszahívták Kotánt a Városfejlesztési Bizottság éléről, továbbá nem kell soha többé az általa szerkesztett „fröcsögést” olvasnunk Füzesabonyi Hírmondó cím alatt, mivel a város lapjának is új főszerkesztője lett Gál Tibor személyében.

Szó volt a füzesabonyi oktatás helyzetéről (ami szerintem elkeserítő…) többek között arról az anomáliáról, hogy úgy kezdtek el 8 osztályos gimnáziumi képzést behirdetni az oktatás irányítói, hogy ehhez nem volt meg a feltétlenül szükséges fenntartói határozat. Ennek eredménye lett az, hogy bár a felvételit megtartották, az eredményről ki is értesítették a felvételt nyert diákokat, most azonban a testület mégis leállította az átgondolatlan, hatástanulmány nélkül tervezett nyolc osztályos gimnáziumi képzés beindítását.

Felmerült, hogy kinek a felelőssége a könyvtárosok menesztése következményeképpen kifizetett 60 millió Forint. Azt nem tudták ugyan megválaszolni a képviselő urak, hogy ez milyen pénzből lett kifizetve! Talán a fegyelmi eljárás keretén belül erre is választ kapunk. Csakúgy, mint arra, hogy mi került a telepi sportlétesítmény (műfüves pálya és teniszpálya) megvalósításán több tízmillió Ft-ba, illetve, hogy miért nem olyan paraméterekkel épült meg a létesítmény, amelyek a tervekben szerepeltek…

Közel másfél órán keresztül beszélgettem a képviselőkkel, majd a következő kb. egy óra hosszában a jelenlévő kedves vendégek kérdezhettek, ill. az e-mailen szerkesztőségünkbe érkezett kérdéseket intéztem a megjelent képviselő urakhoz.

Azt hiszem, hogy a jelen lévők a tanúk rá, hogy egy intelligens, kulturált, tényközlő pódiumbeszélgetésen vettek részt a 2010. 05. 17-én, délután a VMK nagytermében összegyűlt sokadalom tagjai.
(Egyesületünk köszöni a VMK ingyenes terembiztosítását, mely egy helyi rendelet értelmében évente megillet minden civil szervezetet!)
A pódiumbeszélgetésnek folytatása következik!

Márkus Róbert Zsolt
az ÖFE alelnöke

***

Civil Expó
2010. április 17.

2010. április 17-én egyesületünk is részt vett az első alkalommal városunkban megrendezett CIVIL EXPÓ-n. Az esemény szervezői a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület, a Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács, és Füzesabony Város Önkormányzata voltak. A színvonalas eseményen több civil szervezettel alakítottunk ki új kapcsolatot, és természetesen rengeteg érdeklődővel tudtunk beszélgetni, tájékoztatást adni az ÖFE tevékenységéről.

ÖFE
Míg sátrunkban kivetítőn folyamatosan megtekinthetőek voltak eddigi működésünk képi elemei, addig a napjainkig megjelent Füzes Krónika időszaki kiadványaink összes számai, és az egyesületünket bemutató prospektusok tanulmányozása is sokakat vonzott hozzánk.

A már korábban is tapasztalt nagy érdeklődés kísérte az általunk készített aktuális kérdőívet, amit ezúttal is lelkesen töltött ki a sátrunkhoz látogatók népes tábora. A felmérésünkhöz nevüket, és címüket is megadó vendégeink között egy, a Füzesabony Baross G. út 8/A. szám alatt megtalálható, Muskátli étterembe szóló 10000 Ft értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki dr. Gulyásné Farkas Éva ügyvédnő jelenlétében a program végén, amely egy 4 személy részére szóló vacsora meghívás. A szerencsés nyertes Bényei Zoltán, Füzesabony Bethlen G. út 7 szám alatti lakos, akinek ezúton gratulálunk, az ajándékutalványt személyesen juttatjuk el hozzá.

Sorsolás A nyertes

Az ÖFE lelkes csapata is részt vett a főző versenyen. A babgulyásunk nem csak nekünk ízlett, a zsűritől oklevélben kaptunk ennek kapcsán elismerést.

Fő a babgulyás Ebéd

A Sátrak versenyén pedig az előkelő III. helyezést értük el. Elismerésünk a CIVIL EXPÓ rendezőinek a színvonalas szervezésért, és egyben ezúton is köszönjük az irányunkba tanúsított megtisztelő érdeklődését, és biztató szavait a sátrunkhoz látogató sok-sok ismerősünknek, barátunknak és azoknak is, akik csak egyszerűen kíváncsiak voltak ránk!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

 

***

Nőnap
2010. március 7.

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület az idén - 2010. március 7-én - ismét megtartotta a Márka presszóban a már hagyománnyá vált nőnapi rendezvényét "Irodalmi Kávéház" programsorozatán belül. A közönség soraiban szinte minden korosztály képviseltette magát városunk hölgy lakosai közül. Az egybegyűlteket Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke köszöntötte, majd Korózs Lajos, térségünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Ezt követően egy szál virágot kaptak a nemzetközi nőnap alkalmából a jelenlévő lányok - asszonyok, illetve az ünnepi hangulatot a helyi VIK Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak színvonalas hangversenye tette teljessé. Az esemény végén a délután műsorvezetője -Wenczel Árpád - kérdései révén, egyebek mellett megemlékezett Nagyné Rózsa Zsuzsa intézményvezető az idén 40 éves Zeneiskoláról, a mai nevén már Művészeti Iskolaként funkcionáló helyi "zenei fellegvár" életében történt jelentősebb eseményekről. A nőnapi ünnepség Lionel Richie zenéjének érzelmes, fülbemászó dallamaival, és egy estébe nyúló kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Wenczel Árpád

Nőnap Nőnap Nőnap Nőnap Nőnap
  Nőnap