Hírek

Pénzügyi beszámolóink alább olvashatók
2016.05.19

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2014

Pénzügyi beszámoló 2015

***

 

Válasz dr. Gondos István nyílt levelére
2014.09.20.

Tisztelt Gondos Úr!

A szeptember 4-én hozzám intézett nyílt levelére az alábbiakban válaszolok.
A Füzes Fesztivált az Összefogás Füzesabonyért Egyesület szervezi már 7 éve, tehát nem csak a választások idején - Ön ezek szerint az elmúlt években nem foglalkozott a helyi eseményekkel. Célunk elsődlegesen mindvégig a füzesabonyi és környékbeli lakosság kulturált szórakoztatása volt és jelenleg is az. Véleményünk szerint a környező falvakhoz, városokhoz hasonlóan településünk polgárai is megérdemelnek egy olyan napot, amikor helyben eltölthetnek egy kellemes szombat délelőttöt, illetve délutánt és estét olyan fesztiválon, ahol a füzesabonyi fellépők mellett ismert sztárok is szórakoztatják őket. A programokat minden esetben úgy állítjuk össze, hogy az minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást biztosítson. Nem tudok róla, hogy Gondos úr rendelkezik jelentős rendezvény szervezői tapasztalattal, hiszen még egyetlen, Ön által lebonyolított eseményről sem hallottam, ezért nem veszem sértőnek naivan megfogalmazott gondolatait. Tájékoztatom arról az apróságról, hogy az ÖFE esetében egy Füzes Fesztivál szervezése általában fél éves előkészítő munkával jár. Ez idő alatt megtervezzük a program minden egyes részletét, ügyelve a tartalmi és látvány elemeken túl a biztonsági, hatósági előírásokra, illetve minden apró részletre. Közel 6-7 hónapon folyamatosan keressük helyben és a térségben azon önzetlen vállalkozókat, vállalkozásokat, illetve magánszemélyeket, akik e nemes cél érdekében hajlandóak kisebb – nagyobb összeggel, illetve munkájukkal, vagy egyéb felajánlásukkal támogatni a fesztiválunkat. Az idén több mint 100-an voltak ők és évről – évre nő a számuk szerencsére. Önnek talán hihetetlen, de vannak ilyen jó szándékú emberek, és jogi személyek! A VII. Füzes Fesztivál finanszírozása és lebonyolítása is így állt össze. Megnyugtatom, nem az Ön szorgos munkájával megtermelt adó forintokból, sem pedig közpénzből, hanem az előbb leírt forrásokból! Füzesabony Város Önkormányzatának rendezvényekre fordítható, költségvetésében elkülönített összege igen szerény, ezért nagy segítség számára az, ha egy civil szervezet ilyen feladatot felvállal, hiszen ezzel a város lakosságának érdekeit szolgálja. Bár közvetlen anyagi segítséget nem tud nyújtani a fesztivál lebonyolítására, de a közvetlen – adott esetben erkölcsi támogatást – is szívesen veszi egyesületünk. 
Nagyon jól tudom, mi a dolgom a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként, nem szorulok Öntől kioktatásra. Azt pedig képzett jogászként Gondos dr. is tudhatja, hogy semmi köze nincsen egy szervező, lebonyolító cég, adott esetben az Összefogás Füzesabonyért Egyesület rendezvényének - üzleti titokként kezelendő - költségvetésére és támogatói listájára. 
Az áskálódás helyett inkább Ön is tehetne valami hasznos, karitatív dolgot Füzesabonyért! Szívesen veszem segítségét, anyagi felajánlását a 2015 szeptemberében megtartandó VIII. Füzes Fesztiválhoz! Van két bölcs, hozzám intézett nyílt leveléhez illő, régi magyar mondás, miszerint - mindenki inkább a saját portája előtt söprögessen, illetve ki mint él, úgy ítél! Ez valamennyiünkre, így természetesen Önre is vonatkozik véleményem szerint. Várom jövőbeni önzetlen felajánlásait!

Üdvözlettel: Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

 

***

 

Nyílt levél a Kertbarát Egyesülethez
2014.06.06.

Tisztelt Kertbarátok!

Az utóbbi hetekben – hónapokban az Összefogás Füzesabonyért Egyesület több aspektusból említve lett a Kertbarátok vonatkozásában - levelek, képviselő testületi ülések és legutóbb a VTV műsora kapcsán, ezért írom most ezt a néhány soros levelemet.

Először is leszögezem, hogy az ÖFE részéről a Kertbarátokra nézve véleményem szerint semmi bántó megjegyzés, kijelentés nem hangzott el és nem jelent meg egyetlen hivatalos elérhetőségünkön sem, gondolok itt a Füzes Krónika hasábjain túl a www.fuzeskronika.hu honlapunkra és Facebook elérhetőségünkre. A pár hete működését beszüntető Akropolisz blog oldalt több találgatás ellenére nem az egyesületünk szerkesztette, moderálta – így az ott megjelent bejegyzésekkel kapcsolatosan az ÖFE semmi nemű felelősséget nem vállal. Ugyan ez vonatkozik, a Fürkésző vádaskodásaira is, amin általában csak mosolyogni lehet.

Az ominózus elnyert, majd visszamondott pályázat támogatói megállapodásában az Önkormányzat részéről történő „fékek” úgy gondolom, hogy nagyon helyesen kerültek bele a szerződésbe, hiszen megközelítően 10 millió forintot kellett volna a város pénzéből meghitelezni a Kertbarátok felé. A hivatali apparátus egyik fontos feladata a város érdekeinek szakmai védelme, ezért kerültek ezúttal is biztosítékok a szerződés tervezetébe. Megítélésem szerint ez Füzesabony Város Önkormányzata és a Kertbarátok Egyesülete esetében is komoly garancia lehetett volna arra, hogy valóban - valamikor majd - nagy eséllyel visszakerülhessen ez a jelentős összeg az Önkormányzat számlájára. Az eredeti, szeptember 6-i időponthoz is ebből adódóan ragaszkodott polgármester úr. Az óvintézkedések érdekes módon a másik két LEADER pályázatnál nem okoztak problémát. Időközben azok így már megvalósulhattak, gondolok a Polgárőr Egyesület térfigyelő kamera rendszerére és a VTV eszköz parkjának fejlesztésére. Úgy vélem, a Kertbarátok pályázatának meghiúsulása elsődlegesen sorozatos kommunikációs problémákból adódott, amiért mindegyik fél hibás valamilyen szinten. Az erre szánt 10 millió forintnak azonban van több, a város lakosságának érdekeit szolgáló más fontos és hasznos helye is. Ebből az összegből példának okául teljesen fel lehet újítani a telepi játszótér balesetveszélyes, elhasználódott eszközparkját, kerítését, vízellátását. A szükséges tereprendezés elvégzésére is fedezetet nyújthat még ez a keret és akkor még a járdaépítésekről nem is tettem említést.

Az ÖFE 7. alkalommal rendezi meg 3 hónap múlva, szeptember 6-án a Füzes Fesztivált. Az eddigi rendezvényeink forrásait elsődlegesen szponzoraink kisebb-nagyobb összegű támogatásaiból finanszíroztuk az egyesületi, egyéb bevételeinken túl. Az időközben egyik legnagyobb városi eseménnyé vált Füzes Fesztivált színesíthette volna megítélésem szerint a vele nem véletlenül egy napon, párhuzamosan megrendezett Gasztronómiai Fesztivál. Két színpad és szomszédos helyszín, más stílust ötvöző, egymást kiegészítő és erősítő programok még teljesebbé tehették volna ezt a kiemelt városi rendezvényt hasonlóan, mint több környékbeli településen. Feltételeztem, a pályázatban erre a célra elkülönített, közel 3 millió forintból szerény mértékben egy-két közös program pénzügyi fedezete is megoldható lett volna normális esetben, mint például a fesztivált mindkét oldalról „megkoronázó” tűzijáték. Tudomásom szerint azonban a Kertbarátok ettől mereven elzárkóztak, mint ahogy a Füzes Fesztiváltól és az Önkormányzat biztosítékaitól általánosságban. Úgy vélem, elhibázott lépés volt a pályázat írójától, hogy nem vonta be az előkészítő szakasz egyeztetéseibe a két illetékes önkormányzati szakbizottságot (OKSB, PVB), hiszen valószínűleg már akkor tudta, hogy a Kertbarátoknak nem áll rendelkezésükre a szükséges 10 millió forintos forrás a pályázat megfinanszírozásához. A konzekvenciákat le kell vonnia a közreműködő feleknek és akkor a jövőben talán elkerülhetőek lesznek a hasonló esetek!

Tisztelt Kertbarátok! Ezúton meghívlak Benneteket az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében 2014. szeptember 6-án szombatra, hogy félre téve az esetleges feszültségeket, azon a napon a szokásotokhoz híven színesítsétek jelenlétetekkel és látványos sátratokkal az idei nyarat záró, ősz beköszöntét is ünneplő városi rendezvényünket – a VII. Füzes Fesztivált!

Füzesabony, 2014. június 6.

Üdvözlettel: Wenczel Árpád az ÖFE elnöke

 

***

 

Válasz a Jobbik nyílt levelére

A 2013. január 9-én Debnár Ádám által írt és a Hevesblogon közzé tett - füzesabonyi városvezetést kritizáló - cikkével kapcsolatosan a magunk és az ÖFE nevében az alábbiakban reagálunk.

1.: Egy független újságírónak véleményünk szerint negatív állítások esetén mindkét oldalt meg kell hallgatnia, különben szakmai hibát követ el! Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha a cikk írója erősen elfogult valami, vagy valaki felé! Vajon melyik állítás vonatkozik Debnár Ádámra, ki is ő valójában, csak nem a Jobbik beépített „elvtársa”? Javasoljuk a szerzőnek, máskor járjon inkább utána az informátora által szolgáltatott adatoknak! Ehhez elég lett volna ez esetben Füzesabony Város honlapját egy kicsit böngésznie, esetleg a kifogásolt ülés közvetítését figyelmesen megnézni és nem csak stopperrel mérni! Mi is állhat a dolgok hátterében? Talán a füzesabonyi Jobbikosoknak nincsen arcuk, merszük és gerincük kiállni a közösség elé? Debnár Ádám tollaival képesek csak „ékeskedni”? Vagy esetleg nem tetszik az acsarkodóknak, hogy a jelenlegi polgármestert nem tudják zsarolni, megfélemlíteni, mint ahogy az korábban a szokásuk volt? Példának okáért még mindig az előző testület egyes tagjainak dicső ténykedését szeretnék folytatni, miszerint „Én is lopok, Te is lopsz, Ő is lop”!? Inkább azt kellene kiszámolniuk együtt a fogadott tollforgatójukkal, hogy mennyi kárt okoztak Füzesabonynak képviselőként és külsős „szakértőként” 2006–2010 között! Ha az érintett informátorok és hazugságokat terjesztők kicsit magukba szállnak, akkor nem lesz szükség – ad hoc közvélemény kutatásunk szerint – a füzesabonyiak szerint csupán „lófüttyként” ismert blog oldal segítségét kérni hazug, rosszindulatú gondolataik megosztásához!

2.: A cikk szerint „civillé vedlett” Gulyás László valóban tagja volt az MSZP-nek és baloldaliságát büszkén felvállalja jelenleg is. Wenczel Árpád soha nem lépett be egyetlen pártba sem, ellenben több civil szervezetnek a tagja, az ÖFE elnöke. Egyéb iránt mi is a baja Debnár úrnak a civilekkel?

3.: Ki játszotta ki és mikor a magukat ellenzéki képviselőnek nevező Balsai-Bíró-Tóthné hármast? A testületi üléseket a polgármester joga összehívni, még ha ez nem is tetszik mindenkinek. Városunk honlapján kutakodva könnyen megtalálható az SZMSZ, ahol egy kis fáradtság árán bárki tájékozódhat sok más információ mellett arról, mi a teendő a rendkívüliülések előtt. Azt azért a cikk írója is elkotyogta, miszerint már december 11-én tudvalevő volt a december 17-i rendkívüli ülés és annak a lőtérértékesítésével kapcsolatos napirendi pontja. Az SZMSZ-ben nem található még csak utalás sem arra, hogy egyes képviselők kívánságához kell igazítani a kezdés időpontját, de az sincs benne, ami alapján a képviselőt külön értesíteni kéne arról, miszerint majd email-t fog kapni és azt nézze meg! Nagyobb településeken az általában sok és időigényes napirendi pontokra tekintettel gyakran a délelőtti órákban kezdik a közgyűléseket, hogy ne nyúljanak bele a késő esti, esetleg éjjeli órákba. Füzesabony esetében pont az ellenzék kérésére lett kijelölve a csütörtöki nap délutánja annak érdekében, hogy lehetőség szerint a nyilvános üléseket térségünk országgyűlési képviselői is látogathassák. A helyi képviselőknek kötelességük lenne ott lenni, hiszen annak tudatában vállalták tisztségüket a választások során, hogy aktív résztvevői lesznek a képviselő testületi munkának. Akkor is, ha esetenként szükségszerűen összehívott rendkívüli ülésekre kerül sor, hiszen az élet produkál olyan előre be nem tervezhető eseményeket, amik révén nincsen idő megvárni a soron következő, betervezett „rendes ülést”. Igaz, a kényesebb döntésekkor a magát ellenzékinek kikiáltó hármas gyakran távol marad, vagy szokásához híven tartózkodik a szavazástól! Ez őket minősíti!

4.: Tóthné Veres Noémi képviselő asszony a VIK főigazgatójának engedélye alapján ott tud lenni az üléseken, ha akar. Balsai Tamás pedig a kifogásolt időszakban éppen beteg szabadságát töltötte az állam kontójára, tehát így feltehetően nem kellett munkából 100 kilométert haza utaznia.

5.: A lőtér teljes területéből valójában a 6 ha 8683 m2 értékesítésre szánt legelő minősítésű földrészlet hivatalos felértékelését milyen jogon vonják kétségbe a Jobbik részéről? Hogyan lehet, miszerint pont azokban merül fel földárverés terén aggály, akik állítólag a múlt év őszi zavaros „Fideszes földosztás” kizárólagos helyi nyertesei voltak? Vállalják ők, hogy a Laskó patak által rendszeresen veszélyeztetett területen a földterület megvásárlását
és a jelenlegi üzemeltetőtől az építmények megváltását követően kizárólagosan továbbra is lőtérként használják ezt a területet – hiszen az értékesítésnek a kikiáltási áron kívül ez is feltétele lesz az árverésen!

6.: Nevezze meg a Jobbik konkrétan, véleményük szerint kik azok a személyek Füzesabony Város Önkormányzatának jelenlegi tisztségviselői közül, akiket a város pénzén az ÖFE, vagy az MSZP tagjainak soraiból alkalmazott a 2010-es választások óta napjainkig a Polgármesteri Hivatal, illetve a város vezetése! Egyúttal a korrekt összehasonlítás érdekében azokat is megemlíthetik, akiket viszont 2006-2007 idején tett ki az utcára a Laminé- Kotán féle leváltott vezetés, mert jött az „átszervezés”! Akkor miért nem hallatták a hangjukat? Az belefért az erkölcsi megítélésükbe? Ha a „névtelen” informátor(nő) emlékszik a nem olyan régen elfogadott Járási Hivatallal kapcsolatos megállapodásra, akkor tudnia illik, miszerint a Polgármesteri Hivatal létszáma nem növekedett, hanem jelentős mértékben csökkent. Lassan esetleg Füzesabonyban is szeretnék az országosan tapasztalt kirekesztést bevezetni, most még „öfézés, mszpzés”, később „zsidózás, cigányozás”?

7.: Milyen április 27-i jegyzőkönyv és határozat hamisítási ügyre utal az ominózus cikk írója, amikor ezen a napon nem is tartott ülést a város Képviselő Testülete sem 2011-ben, sem pedig 2012-ben! Miért nem vesz részt egyetlen városi rendezvényen sem az ellenzék három prominense? Helyén való magatartás ez egy képviselőtől? Balsai (Jobbik) és Bíró (Fidesz)
képviselő urak milyen alapon vádaskodnak, amikor csupán a teljesség igénye nélkül az uszodára 2006-ban elnyert 600 millió forint visszautasítása, az 1 milliárd hitel felvétele, a sorozatos elbocsájtásokban történő asszisztálás, a Kalárisos fesztiválok és dínom-dánomok támogatása révén közvetve és közvetlenül jelentős anyagi károkat okoztak a városnak! Szóval, akkor mi is az a Gulyás féle eljárás?

8.: A szintén kifogásolt, egykori füzesabonyi Cipőipari Szövetkezet volt Rákóczi úti épületét 1/3 tulajdoni hányadban „örökölte” az államtól anno városunk önkormányzata. A cég felszámolása során a 28/2004.(II.19), majd az ezt módosító 48/2004.(IV.14.) számú határozatok értelmében a polgármestert hatalmazta fel az akkori képviselő testület az épület bruttó 5 millió forintos áron, a felszámoló biztos által kijelölt személy részére történő, árverés nélküli értékesítésére. Ezek a dokumentumok is megtalálhatóak egyebek mellett a Városi Könyvtár archívumában. A konstruktív ellenzék sok esetben előre viszi ideális körülmények között az adott ügyeket, munkafolyamatokat. Sajnos, ezzel szemben itt Füzesabonyban az elmúlt néhány évben nem ezt tapasztaljuk! A gáncsoskodás, rosszindulat, bizalmatlanság, sértődöttség vezérli leggyakrabban sokak véleménye szerint
a Jobbik által generált ellenzék tevékenységét, ami pedig még szinte soha nem vezetett eredményre, legalább is pozitív irányba! Bízunk abban, hogy a választási ciklus második felében változtatnak ebbéli magatartásukon az érintett „ellenzékiek” és velünk összefogva végzik képviselői munkájukat Füzesabony város érdekében, a letett esküjük szellemében!

Gulyás László (ÖFE) és Wenczel Árpád (ÖFE elnöke)

***

 

Számvetés 2011-ről

Nagy a zavar és a tanácstalanság más területekhez hasonlóan az önkormányzatok vonatkozásában is hazánkban.  Míg a csőd közeli megyei önkormányzatok Fideszes elnökei többen a festői környezetben elhelyezkedő Azori szigeteken tanácskoztak az adófizetők forintjain, addig bizony egyre több helyen nem tudják a helyi önkormányzatok az iskolák, óvodák fűtési és világítási számláit fizetni, a folyamatosan csökkenő normatív állami támogatások mellett rohamosan emelkedő energia és egyéb működési kiadások finanszírozása a legtöbb településen meghaladja a lehetőségeit az adott falunak-városnak. Nem volt egyszerű Füzesabony helyzete sem 2011-ben, azonban az igazi nehézségek csak ezután, jövőre fognak jelentkezni! Az 1 milliárd forintos CHF alapú hitel felvétele révén nagyon nehéz örökséget hagyott városunk jelenlegi vezetésére a Laminé által irányított testület.  2012-ben körülbelül 100-120 millió forinttal nő a város kiadása a „kötvény” hitel tőketörlesztésének megkezdése miatt. Ugyanakkor folyamatosan csökkennek a vállalkozások, ingatlan tulajdonosok és gépkocsi üzemeltetők nehezedő helyzete miatt a városi büdzsé adó bevételei. Az amúgy sem könnyen kezelhető helyzetet esetenként még tovább bonyolítja a képviselő testületünk „ellenzéki” hármasa.

Ennek ellenére 2011 év során folyamatosan megőrizte önkormányzatunk a város és intézményeinek működő képességét! A hitel törlesztési kötelezettségeinek minden esetben időben eleget tett településünk, folyamatosan fenntartotta fizetőképességét a külső szolgáltatók és a munkavállalók (köztisztviselők, közalkalmazottak) irányába. A 2011. évi háromnegyed éves beszámolóját a képviselőtestület novemberi ülésén 2.433.813 ezer forint bevételi-, valamint 2.526.949 ezer forint kiadási főösszeggel fogadta el. A forráshiány ebből adódóan 93.136 ezer forint, ami a tervezetthez képest 30.839 ezer forinttal csökkent. Az önkormányzat működési bevételei 80,75%-on teljesültek, míg a folyó működési kiadások 73,75%-on álltak szeptember 30-án. A közel 300 millió forintos Egészségügyi Központ beruházás sikeres lebonyolítása mellett  a hatékony működés eredménye, hogy  több kisebb felújítást és karbantartást is sikerült elvégezni Füzesabony közintézményeiben, közterületein - nem veszélyeztetve ezzel a település gazdálkodását. Elkezdődött a helyreállítása a 42 millió forintért, még a volt városvezetés által a „telepi” sporttelepre úszómedence céljából kiásatott  gödörnek, valamint  a „falusi” részen található Zrínyi úti ÖNO-nak. Hamarosan a Turul úti volt orvosi rendelők romeltakarítására és részleges  felújítására is sor kerül. A Gimnázium volt kollégiumában lesz a tervek szerint végleges formájában a XXI. század követelményeinek mindenben megfelelő Idősek Napközi Otthona. Sajnos, decemberben a folyószámla hitele önkormányzatunknak 190 millió forint körül mozog. Ez a hitelkeretünkön még belül van, ugyanakkor feltétlenül törekedni kell a mielőbbi csökkentésére! Időközben a VIK 10%-os zárolásából 8 %-ot fel kellett oldanunk, az Egészségügyi Központ tekintetében pedig a teljes 10 %-ot a dologi kiadások kivételével, ahol a kért feloldás 50 %-át engedélyezte a testület. A szolgáltatók felé fennálló tartozásunk város szinten 38 millió forintra csökkent. Az, hogy pontosan milyen költségvetési hiánnyal zárul a városi büdzsé 2011-ben, pontosan csak leghamarabb január vége felé lesz látható. Az viszont már most is megállapítható, hogy figyelemmel a várható közvetlen és közvetett hatásokra, változásokra és természetesen a korábban is említett hitel tőketörlesztésének elkezdésére – a rendszerváltás óta eltelt időszak eddigi legnehezebb költségvetési évére számíthat véleményem szerint Füzesabony Város Önkormányzata! A jelenleg 706 millió forintos „kötvény” lekötésünk ugyan sok más önkormányzathoz képest javít pénzügyi mutatóinkon, de a tényleges és prognosztizálható számok tükrében biztosnak tűnik, hogy a működőképességünk megőrzése és a költségvetésünk stabilitásának biztosítása érdekében jövőre nem lehet más út előttünk, mint a korábbi megszorításokat átgondolva, azokat tovább kell fokoznunk. A kiadások csökkentése mellett természetesen törekedni kell a város bevételeinek növelésére! Kínosan ügyelnünk kell a még meglévő tartalékaink gondos kezelésére!
Időközben az MNB-törvény tervezett módosítása miatt december 16-án váratlanul megszakadtak a Magyarország és az IMF/EU közötti megbeszélések a magyar hitelkérelemről, az unió részéről az egyeztetések megszakítása Olli Rehn EU-biztos személyes döntése volt. A Fidesz ezt követően rendkívüli frakcióülést tartott az ügy miatt, a parlamentben pedig egyik percről másikra lekerült a parlamenti napirendről az MNB és a PSZÁF egyesítésének javaslata. A tárgyalások megszakadásának hírére gyengült a forint és esett a BUX. Közben az IMF is megerősítette, hogy megszakadtak a magyar kormánnyal folytatott előkészületi tárgyalások, valamint azt az eddig csak az EU részéről közölt információt sem cáfolták, hogy ez azért történt, mert „az új jegybanktörvénnyel kapcsolatosan megfogalmazott aggályai ellenére a magyar kormány nem mutatott szándékot a törvény elfogadásának elhalasztására". Ugyanakkor Lázár János Fidesz frakcióvezető szerint „semmi gond, csupán otthon akarják várni a Jézuskát az IMF képviselői”!!! Úgy gondolom, jobb, ha Lázár úr ezen kijelentését inkább nem minősíti az ember! Mi lesz itt jövőre? Orbán Viktor miniszterelnök úr nem rég azt üzente Magyarországnak, hogy a 2012-es esztendőt túl kell élni és célszerű beszerezni egy viharkabátot mindenkinek! Úgy gondolom, ez bizonyos tekintetben Füzesabony esetében is elmondható, hiszen a leírt nehézségeken túl mi sem tudjuk függetleníteni magunkat az országos, sőt, uniós gazdasági nehézségektől. Annak érdekében, hogy ezen a válságos időszakon sikeresen túljusson városunk, véleményem szerint mindenkinek maximálisan teljesítenie kell saját területén és így a növekvő terheket, problémákat könnyebb lesz közösen elviselni és megoldani – összefogva egy közös célért, a szebb és jobb jövőért!

Wenczel Árpád
önkormányzati képviselő, az ÖFE elnöke

***

 

Védjük közösen környezetünket!
2011.04.23.


Tisztelt Füzesabonyiak!
Gondolom, sokan hallottak, illetve olvastak Önök közül is a napokban napvilágot látott helyi „szemét ügyről”. Füzesabony Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának elnökeként természetesen kötelességemnek tartom, hogy tájékozódjak az ilyen és hasonló ügyekben. Ezt az is indokolja, hogy az ominózus ügyben a bizottságom két képviselő tagja is feljelentést tett tudomásom szerint. A Kotán-féle  Fürkészőn – természetesen név nélkül – azonnal nagyon komoly rágalom hadjárat indult el elsődlegesen városunk polgármestere – Gulyás László úr – ellen. Gondolom, a dolgok hátterében véletlenül sem húzódik meg Kotán György Heves Megyei Vízmű Zrt-től történő 2011 április 8-i menesztése, valamint dr. Bartos Lászlóné volt alpolgármester Remondis Tisza Kft felügyelő bizottságában betöltött fizetett tisztségének 2011 április 21-i megszüntetése!(?) A minősíthetetlen hangvételű vádaskodások szerint polgármester úr utasítására több száz köbméter szemetet hordtak ki a Laskóba, a falusi temető mellett található „Zsidó temető” környékére.
A helyszín megtekintését követően magam is megállapíthattam, hogy sajnos valóban található a megjelölt helyen ( de azért nem a Laskó medrében ) jelentős mennyiségű szemét, melynek túlnyomó része állagánál fogva feltehetően már több éve ott lehet. Állítólag a volt-, és a jelenlegi temető őrök sokat tudnának mesélni arról, hogy kik hordták oda 2007-től rendszeren, vagy alkalmanként az építési törmeléket, szemetet, valamint éppen azt a hatalmas farönköt, ami jobb oldalt lett elhelyezve. Információim szerint többek mellett állítólag a feljelentést tevő egyik képviselőtársam által jól ismert vállalkozó is jelentős mennyiségű azbeszt és mart aszfalt elhelyezését eszközölte a vitatott területen. Érdekes, hogy Kotán György a Vízműnél végzett áldásos tevékenysége során egyszer sem vette észre ezt a szeméttengert, amikor éppen a – valóban - közel 100 méterre található városi ivóvizet szolgáltató kutak környékén járt! Annak is érdemes utána nézni ezek után, hogy ki vette fel – a jelek szerint jogtalanul - a Zsidó Hitközségtől pont az ott található „Zsidó temető” területének és környékének rendbetételéért, kitakarításáért fizetett összegeket! Volt tanácsnokunk - mint illetékes elvtárs - feltehetően erre is tudja a választ!
Érdeklődésemre polgármester úr úgy tájékoztatott, hogy utasítására az Önkormányzatunk tulajdonát képező, déli városrész temetője mögötti területre átmeneti tárolásra valóban kisebb mennyiségű építési hulladékot szállított ki egy helyi vállalkozó és a FÜV Kft. Ismeretes, hogy a Füzesabony – Dormánd települések által közösen működtetett volt szemétlerakó telep rekultiválás alatt áll. Környékén a csapadékos időjárásból adódóan a közelmúltban is belvízelvezető munkálatok folytak. Ennek is köszönhető, hogy a tulajdonos Önkormányzatnak lehetősége van a munkálatok befejezéséig a tevékenységet végző Remondis Tisza Kft-vel történő előzetes egyeztetést követően a jogszabályok által nem tiltott anyagok elhelyezésére a telephelyen. Az elképzelések alapján az Önkormányzat által a temető mellé ideiglenesen elhelyezett szemét jogszabályban nem tiltott része is itt lesz elhelyezve véglegesen, míg az évek során felgyülemlett többi hulladék Tiszafüredre kerül a központi regionális lerakóba elszállításra.

Más! Az, hogy a volt városvezetés a szemétszállítási díjak meghatározásánál és más egyéb tevékenységeik során milyen esetleges „mutyikba” ment bele, annak vizsgálata folyamatban van. Ami tény, hogy Füzesabony jelenlegi Önkormányzata a 2011 évi szemétszállítási díjak elfogadásakor mindenben törvényesen, lehetőségei és legjobb tudása szerint döntött. Szihalom környékén értesüléseim alapján nem tüntettek el több tízezer köbméter földet, hanem Gulyás László úr országgyűlési képviselőként a Szihalmiak segítségére járt el abban, hogy az autópálya építés során kitermelt nagy mennyiségű földet törvényesen tudja kezelni a Szihalmi Önkormányzat. Erre az állításra is igaz lehet, hogy annak felvetése előtt talán érdeklődni kellett volna a megfelelő helyen – adott esetben az akkori települési vezetés környékén! Visszatérve városunkhoz megállapítható,  hogy egyes leváltott - bukott - helyi politikusoknak továbbra is „savanyú a szőlő”. Legnagyobb igyekezetük ellenére sem találnak fogást mások mellett városunk első emberén – polgármester úron! Így hát önmagukhoz híven  - természetesen névtelenül, minősíthetetlen stílusban – próbálják kitalált, az esetek zömében teljesen alaptalan rágalmakkal lejáratni Önkormányzatunkat, gátolva ezzel városunk zavartalan működését, fejlődését! Szerencsére eredmény nélkül!

Véleményem szerint a helyes út a széthúzással ellentétben az összefogásban rejlik! És ha már a hibákat keresik egyesek folyamatosan, miért nem saját házuk  táján kezdik azt el? Gondolok itt a teljesség igénye nélkül az elmúlt 4 év átszervezések mögé bújtatott politikai tisztogatásaira és a megvalósíthatatlan terv dokumentációk elkészíttetésére, vitatott beruházásokra kifizetett milliókra, valamint sok más zavaros ügyre. Például az sem tűnt fel  a választásokat megelőzően regnáló vezetésnek, hogy az egyre csapadékosabb időjárás következtében gyakorta problémák jelentkeznek településünkön. Karácsony környékén is csak gyors beavatkozásunknak volt köszönhető, hogy a Maklár – Kerecsend felől lezúduló víz nem tett komolyabb károkat az Orgona és Tüzér úti ingatlanokban! Ez az ad hoc védekezés jelentős összegekbe került városunknak. És hogy minek volt köszönhető ez az ominózus eset? Például a 3-as út túlsó felén, a 09/24 és a 07/9 hrsz. alatt nyilvántartott árkok eltüntetésének, beszántásának. Ez és hasonló esetek ugyan miért nem kerülnek fel a blogra? A válasz borítékolható! Hát, ennyit egyenlőre a gondokról-bajokról és a füzesabonyi valóságról! Egyben ezúton is kérem a Tisztelt Lakosságot arra, hogy tegyen meg mindent környezete védelmének érdekében! Amennyiben valamilyen szabálytalanságot észlel, azt haladéktalanul jelentse be a Polgármesteri Hivatalba, illetve jelezheti természetesen egyesületünk felé is!

A magam és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok valamennyi olvasónknak! Bízom abban, hogy az elkövetkezendő napokban háttérbe szorul az esetleges acsarkodás, gyűlölet és helyette béke költözik - ha csak átmenetileg is – mindenki lelkébe! A Füzes Krónika idei első száma 2011. április 30-án jelenik meg, keressék postaládájukban! Az ÖFE is várja a kilátogatókat május elsején 10.30 órára a családi majálisra a Városi Ifjúsági Parkba! Az ünnepeket követően pedig végre haladjunk előre Összefogással Füzesabonyért!

Wenczel Árpád önkormányzati képviselő, az ÖFE elnöke

***

 

Közmeghallgatás 2011 tavaszán
2011.03.10.

A volt városvezetéssel ellentétben a mostani testület tagjai 2011. 03. 03-án a Teleki Blanka Általános Iskolában, és 2011. 03. 10-én a Művelődési Házban egyaránt meghallgatták a lakossági véleményeket, észrevételeket, kritikákat egy rövid polgármesteri tájékoztatót követően, és természetesen a válaszok sem maradtak el! Ez az igazi közmeghallgatás, nem irányított lakossági fórum, ahol csupán egy adott témával kapcsolatosan lehet kérdezni! Itt mindenki elmondhatta gondját-baját. A telepi részen ezzel nem is volt semmi gond, azonban a déli városrészben (faluban) már kicsit más volt a helyzet.

Sokan hallottak biztosan az utóbbi időkben bizonyos szervezetek, személyek rosszindulatú helyi elkereszteléséről! Így pl. az ÖFE helyett ÖFEMSZP-t írnak folyamatosan a „Kotán-féle” blogon, a lokálpatriótákat pedig lokál idiótáknak nevezik gyakorta más fórumokon. Nem értem, miért van szükség erre, mint ahogy az is rejtély számomra, mi vezérelte az utóbbi helyi szervezet két prominens személyét - az Atkári-Bartosné párost - abban, hogy „észrevételeik révén” gyakorlatilag folyamatosan a jelenlegi városvezetés munkáját kritizálták és ezzel elvették a kérdések feltevésétől a lehetőséget az idő korlátok miatt az érdeklődők többségétől! Néhányan felháborodva be is kiabáltak, hogy már hallgassanak el, nem nekik kellene vádaskodni, hanem őket kéne inkább végre számon kérni! Irritáló volt viselkedésük a hallgatóság többsége számára. A megbukott testület két „bukott” képviselője, a visszavonulás és mély hallgatás helyett támadta azokat, akik megpróbálják helyre hozni azt, amit ők majdnem tönkretettek! Ha nincs az ÖFE és néhány „megtért képviselő”, akkor 2011-ben a város költségvetése nem a biztonságos működésről szólna, hanem a csőd közvetlen elkerülésének lehetőségeiről! De ezt a jelek szerint még most sem értik egyesek, vagy esetleg nagyon is tisztában vannak tetteik súlyával és ezért próbálnak a felelősség alól kibújni és a lakosság figyelmét elterelni alaptalan támadásaik révén. Céljukat azonban ezúttal sem érték el, mivel az Önkormányzat képviselői nem mentek bele esetleges parttalan vitákba, csupán tárgyilagosan válaszoltak a többségében provokatív kérdéseikre.

A két közmeghallgatás óta többen megkeresték egyesületünket. Az uszodára korábban elnyert 600 millió forintról történő lemondást továbbra is megbocsáthatatlan bűnnek tartják a volt városvezetés részéről, mint ahogy az átszervezések mögé bújtatott 2006-2007 során alkalmazott politikai tisztogatásokat is, az erre a célra kifizetett sok millióról, az ominózus 1.000 millió forintos hitel felvételről (kötvény), és annak bizonyos szintű elherdálásáról nem is beszélve. Ezek sok józan gondolkodású, valamint nagymértékben felháborodott és csalódott füzesabonyi polgár véleményei. A Füzes Krónika várhatóan Húsvétkor megjelenő számában a szerkesztőséghez érkezett észrevételek, kérdések kapcsán néhány kiemelkedő esetre terveink szerint még visszatérünk, lehetőségeink szerint az adott válaszokat számokkal kívánjuk alátámasztani!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

***

 

 

Az internet bugyraiban található blogokról
2011.02.06.

Tisztelt  Olvasó!

A két helyi blogon írt valótlan állítások, esetleges hazudozások, vádaskodások többünk véleménye szerint arra sem voltak méltóak, hogy válaszoljunk rájuk az Önkormányzat, vagy az Összefogás Füzesabonyért Egyesület részéről.  Akik nyomon követik a jelenlegi Képviselő Testület - és azon belül az ÖFE által delegált polgármester és képviselők - munkáját, nos azok úgyis tudják, hogy általában minden valóságtartalmat nélkülöznek azok a bejegyzések, amiket néhány "bátor legény" nevét-, és személyét fel NEM vállalva írogat az utóbbi időben. Ami viszont az elmúlt hetekben került fel ezekre az oldalakra és más fórumokra, az már sokak szerint szinte a bűncselekmény kategóriáját súrolja, amelyben természetesen a fórumokat működtető személyek (moderátorok) is "bűnrészesek" bizonyos tekintetben! A szólásszabadság nagyon hasznos és támogatandó dolog, de ez már régen túllépte ennek a határát! Információim szerint éppen ezért, a rendőrség is vizsgálódik e téren, de az ÖFE elnökeként én is fontolgatom, hogy jogi úton kíséreljem megfékezni ezt a szégyenletes és elítélendő folyamatot!

Felháborító, hogy egyesek más nevében írnak, illetve a tulajdon neveket megmásítják, mint a teljesség igénye nélkül: Laca, Vasbunda, Suri, Árpilla, vagy éppen Kotán két "o"-val! De az is helytelen, hogy az ÖFE nevét néhányan folyamatosan ÖFEMSZP-nek említik, vagy a helyi Lokálpatriótákat például sok esetben Lokálidiótáknak nevezik! Arra pedig korábban is reagáltam már, hogy Kotán György az Összefogás Füzesabonyért Egyesület időszaki kiadványát biztosan azért nevezi gyakorta "szennykrónikának", mert a Füzes Krónika oly sokat írt korábban róla és díszes társaságának "áldásos" tevékenységéről! A HEOL-on a napokban rövid ideig megjelent bejegyzés tette fel az „i-re” a pontot! Úgy gondolom, hogy tovább ezt a jelenséget - jóérzésű ember szó nélkül már nem hagyhatja!

Polgármester úr folyamatos, arcátlan támadása feltehetően részben annak a következménye, hogy túl jól végzi a munkáját, és nem találnak rajta fogást azok, akiknek "savanyú a szőlő"! Közszereplőként, neki és a képviselőknek is sok mindent el kell viselniük, de azért mindennek van határa! Az  egyik út lehet az a jövőben, amit Sipos Attila alpolgármester úr írt, miszerint tárgyilagosan válaszolni kell a hazugságokra, rágalmakra, tájékoztatva így a lakosságot az igazságról.  A másik terület feltehetően a hatóságokra tartozik, felgöngyölni ezt az "ismeretlen tettesek" által elkövetett ügyet! De a legfontosabb irány és lehetőség véleményem szerint a füzesabonyi polgárok előtt adódik, csak élni kell vele! Ez alapján a jövőben lehetőleg ne gátolja senki a másikat, hanem inkább ÖSSZEFOGÁSSAL tegyünk egymásért, Füzesabonyért! Végre egyszer ne a botrányairól legyen híres városunk, hanem értékeiről, az itt élő emberek pozitív cselekedeteiről, sikereiről! Ne lázítsanak, irigykedjenek egyes sértett (bukott) személyek a másik ellen, hanem helyette segítsék az embertársaikat - vagy legalább próbáljanak normális módon viszonyulni környezetükhöz – ártottak már eleget városunk korábbi működésének és az itt élő polgároknak az elmúlt 4 évben!

Tegyük közösen szebbé, élhetőbbé, komfortosabbá településünket - ebben kérem a jóérzésű füzesabonyiak segítségét, közreműködését!!!

Wenczel Árpád önkormányzati képviselő, az ÖFE elnöke

***

 

Helyhatósági választások - 2010
2010.10.05.

koszike
logo
Polgármester:
Gulyás László
904
szavazat
Képviselők:
Sipos Attila
1411
szavazat
Balsai Tamás
FÜGGETLEN
1338
szavazat
Wenczel Árpád
1145
szavazat
Bíró Imre
FIDESZ
KDNP
983
szavazat
Márkus Róbert Zsolt
946
szavazat
Tóthné Veres Noémi
JOBBIK
876
szavazat
Valyon István
FÜGGETLEN
874
szavazat
Kádas Imre
FÜGGETLEN
847
szavazat

Győztünk!

2010. október 3-án a helyhatósági választásokon az Összefogás Füzesabonyért Egyesület polgármester-jelöltje, és képviselő jelöltjei valamennyien nagyszerű eredményeket értek el Füzesabonyban! Egyesületünk a választás során országos pártokat – mint jelölő szervezeteket – utasított maga mögé, hiszen az 1 + 8 mandátumból 4 az ÖFE, 1 a FIDESZ-KDNP, 1 pedig a Jobbik jelöltje közül került megszerzésre. 3 mandátumot pedig független jelöltek értek el.
Elsődleges célja egyesületünknek az volt, hogy a leköszönő városvezetés részéről a kialakult katasztrofális helyzetért okolható, és egyben a helyi Lokálpatrióta Egylet színeiben is induló személyek tovább ne árthassanak Füzesabonynak! Senkit nem választottak meg közülük! Laminé a négy polgármester-jelölt közül a legkevesebb szavazatot kapva utolsó lett, és a képviselő-jelöltjeik is alul maradtak! Atkári, és Kotán uraknak esélyük sem volt a testületbe történő újbóli bekerülésre! Kijelenthetjük tehát, hogy a Lokálpatrióta Egylet totális vereséget szenvedett!
Második célunk az volt, hogy az ÖFE polgármester-jelöltje győzzön! Füzesabony polgármestere Gulyás László (ÖFE) lett, és erre nagyon büszkék vagyunk!
Harmadikként pedig abban bíztunk, hogy képviselő-jelöltjeink jól szerepeljenek – és ez így is történt! A polgármesteren kívül három jelöltünk lett megválasztott önkormányzati képviselő! Sipos Attila (1411 szavazat), Wenczel Árpád (1145 szavazat), és Márkus Róbert Zsolt (946 szavazat) az Összefogás Füzesabonyért Egyesület jelöltjeiként tagjai lettek Füzesabony Város Képviselő Testületének. Ugyanakkor Nagyné Váradi Anna (800 szavazat), Takácsné Szigeti Ilona (589 szavazat), Tóth Benedek (563 szavazat), Szekeres Jánosné (520 szavazat) és Juhász József (389 szavazat) is szép eredményeket értek el a kapott szavazataik alapján, ráadásul annak ellenére voksoltak ilyen sokan rájuk, hogy legtöbbjüknek csupán az első megmérettetése volt ez a mostani a helyhatósági választások terén.
Győztünk tehát jelöltjeink, tagságunk és támogatóink önzetlen munkája, segítsége révén, hiszen a siker egy lelkes kis csapat 4 éves odaadó, áldozatos tevékenységének, munkájának eredménye elsődlegesen! De természetesen céljaink eléréséhez városunk lakosságának biztatására is nagy szükségünk volt. A győzelemhez vezető úton pedig a legfontosabb lépés a leírtakon túl nyilvánvalóan az volt, hogy Önök - mint választó polgárok – ilyen jelentős mértékben adták le voksaikat részünkre, megtisztelve ennek révén egyben bizalmukkal is bennünket! Ezért az ÖFE jelöltjei nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenki felé, akik valamilyen formában hozzájárultak az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2010 évi helyhatósági választási sikeréhez!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

A választás estéjén:

***

 

 

Helyhatósági választások - 2010
2010.08.14.

2010. október 3-án ismét szavaz az ország, ezúttal a helyhatósági választásokra kerül sor. Az új kormánynak köszönhetően kevesebb jelölt neve mellé tehetjük az X-et Füzesabonyban is! A polgármester mellett 8 képviselő kerülhet be városunk önkormányzatának új testületébe. Reményeink szerint a választópolgárok - okulva a 2006-os helyi választási eredményekből, és annak következményeiből - ezúttal nem pártokra és esetenként ismeretlen pártkatonákra, hanem közismert és megbecsült emberekre fognak voksolni! Olyan hiteles, ismert, lehetőség szerint pártoktól független személyekre, akik korábban már bizonyították valamilyen formában a maguk területén a városért való tenni akarásukat, és alkalmasságukat a közösség érdekeinek képviseletére! Itt a rendszerváltás ideje Füzesabonyban is! Végre ne a politikai hovatartozás és az esetenként meggondolatlan, hazug ígéretek sokasága döntsön a voksolás pillanataiban! Sokkal inkább - a kiválasztás során - az elsődleges szempontok leendő polgármesterünk, és képviselőink eddigi munkássága, és cselekedetei legyenek, amik alapján - tekintettel képességeikre és adottságaikra is - remélhetőleg ki tudják vezetni településünket abból a válságos helyzetből, amit az elmúlt 4 év során elsődlegesen a jelenlegi városvezetőink okoztak – tisztelet a kivételnek! Végre ne a pártérdekek és az indulatok, hanem a lakosság komfort érzete, és biztonsága motiválja döntéseikben a leendő önkormányzatunkat! Az, hogy ez 2010 októberétől majd így legyen Füzesabonyban - véget vetve egyben a félelemnek, megosztottságnak, egyéni sérelmeknek, esetenként törvénytelenségeknek, emberi sorsok sárba tiprásának - az csakis Önökön, városunk választó polgárain múlik!
Lapunk megjelenését követően néhány napon belül – várhatóan augusztus 16 – 19 között - megkapják kopogtató céduláikat a választásra jogosultak a Választási Irodától. Kérjük, hogy a fentiekben leírtakra is tekintettel - lehetőség szerint – közvetlenül egyesületünk jelöltjei részére juttassák el az ajánló szelvényeket! De leadhatják ezeket az úgynevezett „kopogtató cédulákat” Szekeres Jánosnénak is minden hétköznap és szombat délelőttönként a piacnál a Papír Írószerbe! Hívhatják az alábbiakban megadott telefonokon is az ÖFE jelöltjeit, és ők majd felkeresik - igény szerint - Önöket. Előre is köszönjük megtisztelő bizalmukat!

Az ÖFE polgármester - jelöltje:
Gulyás László (Füzesabony Rákóczi út 31 – tel.: 36/ 343-721)

Az ÖFE képviselő - jelöltjei:
Juhász József (Füzesabony Fecskekert út 4 – tel.: 30/ 904-3077)
Márkus Róbert Zsolt (Füzesabony Ifjúság út 9 fsz. 1 – tel.: 36/ 341-677)
Nagyné Váradi Anna (Füzesabony Radnóti út 17 – tel.: 30/ 219-2504)
Sipos Attila (Füzesabony Egri út 1 – tel.: 70/ 289-1901)
Szekeres Jánosné (Füzesabony Temető út 72 – tel.: 70/ 321-3571)
Takácsné Szigeti Ilona (Füzesabony Árpád út 7 – tel.: 70/ 315-7130)
Tóth Benedek (Füzesabony Szentkorona út 1 – tel.: 70/770-8897)
Wenczel Árpád (Füzesabony Pacsirta út 54/A – tel.: 30/943-5222)

Jelöltjeink rövid bemutatására, és a választási programjuk ismertetésére várhatóan majd a Füzes Krónika következő – szeptemberi - kiadásában kerül sor!

Wenczel Árpád

 

***

Gulyás László és az ÖFE választási programja
2010.08.14.

Gulyás László
Az elmúlt négy év minden hazugságával szemben olyan tevékenységet, politikát kívánok folytatni, mely valóban az emberek javát akarja. Minden, ami a városunkban történik, az itt élő emberek és közösségeik munkájának az eredménye, az önkormányzat és intézményei Őket kell, hogy szolgálja.
A városban élők ismernek, itt éltem, élek Önök között. Az elmúlt időben 3 alkalommal választottak meg polgármesternek (1997, 1998, 2002).

Négy éven át (2002-2006) országgyűlési képviselőként segítettem Füzesabony és térsége 24 településén élő emberek boldogulását.
Bízva Füzesabony további töretlen fejlődésében - a környező településeket képviselő kistérség szerepének erősödésében, - 2006-ban nyugdíjba vonultam.
Nyugdíjasként 4 éven át kísértem, kísérem figyelemmel a helyi önkormányzati diktatúra kialakulását, törvénytelen működését, Füzesabony gazdasági, erkölcsi tönkremenetelét.
Kötelességemnek érzem, hogy a város további tönkretételét megakadályozzam, a jelenlegi város-vezetésnek és bandájának leváltásával, a vezetésből való eltávolítással. Kötelességem kell, hogy legyen, amennyiben törvényt szegtek, bűncselekményt követtek el, felelősségre vonásuk megtörténjen.

Tisztelt füzesabonyi polgárok!
Ismernek, tudják ki voltam, tudják, ki vagyok! Nem loptam, nem csaltam!
Újra polgármesterré választásom esetén ismernek, tudják, ki leszek, tudják, mit teszek.

Támogatásom viszonzásául ajánlom fel Önöknek és városunknak:

 • Közigazgatási és önkormányzati munkám során megszerzett 35 évi tudásom, szakmai tapasztalatom.
 • Az önkormányzati munka ne legyen a személyeskedések, pártérdekek ütköztetésének színtere.
 • A város képviselőinek aktív és koordináló kapcsolatot kell kialakítani a körzet parlamenti képviselőivel, bármely párt támogatásával kerültek a parlamentbe.
 • Fokozni és erősíteni kell a városban élők komfortérzetét és a pártsemleges lokál-patriotizmusát, hogy egyaránt magáénak érezze a várost a tősgyökeres lakos és az a polgár is, aki választotta otthonaként Füzesabonyt.
 • A képviselő-testület tagjait partnerként tekintve és kezelve a helyi feladatok, feltételek olyan mértékű biztosítása, amely a város mérsékelt ütemű, de hosszútávú fejlődését szolgálja.
 • A jelenlegi testület által felvett hitel miatt – kötvénykibocsájtással kényszerpályára állított gazdálkodási lehetőségek - kerülni kell a feszített tempójú fejlesztéseket.

Az önkormányzati választásokat követően a nyilvánosság növelésével és társadalmi ellenőrzésével azonnali intézkedések programja:

 • Az önkormányzat tagja és vezetése – mint a város vezető képviselője, mint a közéleti nyilvánosság része – példamutatással tartozik a település lakóinak magánéletében és munkájában egyaránt.
 • Az önkormányzat és intézményei gazdasági csődbejutásának elkerülése érdekében azonnali szakmai konzultációk a városban élő és elszármazott szakemberek segítségével, szakértők véleményének megismerése és nyilvánosság elé tárása (Városi TV előtt), bevonásuk a döntéshozatalba. (pl.: pénzügyi tervezés, építés- és városfejlesztési kérdések, egészségügyi, szociális, családvédelmi kérdések)
 • Közös összefogással megakadályozni a füzesabonyi gyermekek elvándorlását a közoktatási intézményekből.
 • Általános iskoláinkat a térség legszínvonalasabb oktatását, nevelését biztosító intézményekké kell fejleszteni, iskoláink tanárainak aktívabb bevonásával, felelősségével!
 • Az egészségügyi alapellátás és szakellátás új alapokra helyezése az önkormányzat támogatásával.
 • Az önkormányzat alapfeladata a meglévő intézmények működtetésének személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeinek biztosítása, racionális működtetése.
 • A mai idők nem kedveznek a betegeknek, a gyengéknek, a nehezen alkalmazkodóknak. Aki nehezen tudja ellátni önmagát, arról az önkormányzatnak is gondoskodnia kell.
 • A vízmű vagyon önkormányzati tulajdonba vétele és működtetése. A vízdíjak emelésének 4 éves befagyasztása!

 

***

Pódiumbeszélgetés
2010.05.17.

Május 17-én, hétfő délután 17.30-tól a helyi Művelődési Házba egy pódiumbeszélgetésre hívta egyesületünk a helyi önkormányzat tagjait, a „nyolcak által” felfüggesztett polgármester asszonyt, és természetesen városunk polgárait, hogy a lakosság részéről hozzánk érkezett kérdések alapján közösen próbáljuk tisztázni a Füzesabonyban kialakult, enyhén szólva is zavaros helyzetet. Nyolc képviselő fogadta el meghívásunkat. A nagy érdeklődés mellett megrendezett, estébe nyúló beszélgetésen sok információhoz juthattak a jelenlévők, ugyan akkor véleményem szerint továbbra is maradtak megválaszolatlan kérdések is.
Rendezvényünkről részletesen tájékoztatja majd az érdeklődőket Márkus Róbert Zsolt, az ÖFE alelnöke, egyben a pódiumbeszélgetés műsorvezetője itt, a Rendezvények menüpont alatt, illetve a hamarosan megjelenő Füzes Krónika hasábjain.

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

***

Gondolatok az ÖFE helyi média (VTV) „támogatásáról”
2010.05.17.

Az ÖFE által 2010. május 17-én megrendezett pódiumbeszélgetést a lakosság és a médiák részéről egyaránt nagy érdeklődés övezte. Bár a fórumon elhangzottak az önkormányzatunk körüli botrányos események tisztázására próbáltak választ adni, ennek ellenére pont a helyi Városi Televízió nem rögzítette az ott történteket. Kezdés előtt adott át részemre a VTV részéről Molnárné Simon Edit, és Horváth Péter egy levelet. Ebből kiderült, hogy személyes meghívásom ellenére - tiltakozva véleményük szerint, az ÖFE részéről szerkesztőségüket érő folyamatos diszkrimináció ellen - nem vesznek részt a meghirdetett pódiumbeszélgetésen. Döntésüket tudomásul vettem, és erről tájékoztattam többeket a jelenlévők közül. Ebből adódóan egy kérdést ezúttal is többen feltettek számomra, miszerint a média törvény ide vonatkozó rendelkezéseit is alapul véve megteheti vajon egy közpénzen működtetett (nem magán) „közszolgálati” helyi televízió, hogy személyes sértődöttség, vagy akár más egyéb ok kapcsán - a működésének forrásait közvetetten biztosító lakosságot - folyamatosan nem tudósítja bizonyos, a településen élőket érintő hírekről? A MUOSZ etikai alapelvei szerint: „a sajtó szabadsága, az informálás kötelezettsége, a tájékozódáshoz való jog az állampolgárok alapvető joga, amelyet az Alkotmány biztosít. Az újságírónak etikai kötelessége védelmezni, mindennapos munkájában érvényesíteni a sajtó szabadságát, a nyilvánosságot, és teljesíteni az információ áramlásával kapcsolatos szakmai feladatait. Őrizni kell a sajtó szabadságát, az újságírói függetlenséget és pártatlanságot a tulajdonossal szemben is, akár magántulajdonosokról, akár közösségi - önkormányzati - tulajdonosról van szó."
Az idő majd remélhetőleg választ ad hamarosan erre a kérdésre is!!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

 

***

Közlemény

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület tájékoztatja Füzesabony érdeklődő lakosságát, hogy a tervezettnek megfelelően

2010. május 17-én, du. 17:30 perctől
MEGTARTJA
Pódiumbeszélgetését
a Városi Művelődési Központ nagytermében!

A pódiumbeszélgetés alkalmával lehetősége nyílik a lakosságnak kérdéseket intézni a pódiumbeszélgetésen megjelent városi képviselőkhöz! Kérdéseiket továbbra is várja az ÖFE a fuzeskronika@citromail.hu címre, megjelölve a címzettet és a feladót is!

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület minden érdeklődő jelenlétére számít HÉTFŐN, MÁRCIUS 17-ÉN, 17:30-tól a VMK-ban! Mindenkit, aki a város sorsáért aggodalmat érez, illetve érdeklődik a város vezetésére felhatalmazást kapott képviselő-testület munkája iránt, tisztelettel várunk!

Márkus Róbert Zsolt
az ÖFE alelnöke

***

Meghívó
2010.05.17.

meghivo

***

Reakció
2010.03.13.

A város pénzén, Kotán György által szerkesztett Füzesabonyi Hírmondó legutóbbi számának, a Füzes Krónika 2010. február 19-én megjelent kiadványát durván bíráló - sokak szerint minősíthetetlen hangvételű - cikkével kapcsolatosan nagyon sok felháborodott olvasónk kereste meg egyesületünket, valamint a Füzes Krónika szerkesztőségét. Várjuk a további észrevételeiket is postai úton a Füzesabony Pacsirta út 54/A. címünkre,  illetve elektronikusan a fuzeskronika@citromail.hu email-en! Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Füzes Krónika következő száma terveink szerint május elején jelenik meg, és abban természetesen reagálni fogunk a bennünket ért sértő állításokra. Reményeink szerint addigra véglegessé válnak a parlamenti választási eredmények, valamint a helyi önkormányzat körüli állítólagos vizsgálatok is publikusak lesznek olyan mértékben, hogy legalább minimális információt nyújthassunk lapunk hasábjain, illetve itt, web oldalunkon Tisztelt Olvasóink számára ezekkel a témákkal kapcsolatosan is!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

***

2009 Füzes Fesztivál műsora

***

Begyűrűzött a politika az iskolába
2009. június 10.

Kedves Lakosság!
Bizonyára hallották már, hogy a politika a füzesabonyi Széchenyi Általános Iskolába is begyűrűzött!
Ennek következményeképp olyan felháborító események történnek városunk oktatási intézményeiben, amelyet jóérzésű lokálpatrióta ember már nem tud jó szemmel, jó érzéssel végignézni!
A Széchenyi Iskola 3 megbecsült, jó nevű, kiváló pedagógusát kezdték ki a hatalmon lévő döntési helyzetben lévők. Persze lehet azt mondani, hogy ezek csak a véletlenek egybeeséseinek következményei, de azt úgy sem hisszük...
Hogy engedheti azt meg Füzesabony ún. "falusi része", hogy egy olyan pedagógust, aki évtizedek óta gyermekek ezreit okította a biológia, természetismeret tantárgy rejtelmeire, aki színes szabadidős programokat szervezett a diákságnak éveken át, aki kiváló napközis tanárként megteremtette az igazán otthonos, családias napközis ellátást, akire a kollégái, a szülők és természetesen a diákság is felnéz, munkáját elismeri- egyik napról a másikra elküldjék az iskolából???!!!
Kóródi Erzsike olyan tanár, akitől mindenki csak tanulhatna! Tiltakozom az ellen, mint volt tanítvány, mint jelenlegi pedagógiai szakértő, hogy egy ilyen kiváló tanár-személyiséget, empatikus, toleráns embert 53 évesen az utcára tegyenek!
Továbbá nem értek egyet azzal, hogy Poczok Erzsike nagyszerű alsó tagozatos tanító nénit parkolópályára állítsák, amiatt, mert másnak kell a hely a tantestületben!
Nem értek egyet azzal, hogy Kádas Imrének, aki évtizedek óta megbecsült tagja a tantestületnek, aki időt nem sajnálva irányította, szervezte a falusi gyermekek sportéletét télen-nyáron, fél állásra redukálják a munkaviszonyát!
Amennyiben Ön sem ért egyet a fent leírtakkal, kérem merje vállalni véleményét pártállástól függetlenül!
Az iskola nem lehet színtere semminemű politikai ténykedésnek!
Amennyiben tiltakozását szeretné kifejezni, úgy megteheti azt, egy erről szóló tiltakozó ív aláírásával. Az íveket megtalálja a Napcentrumban az Irka-Firka Papírboltban, az ún. Lenti ÁBC-ben (Mátyás ABC), továbbá a Mátyás király Patikában, és alkalomszerűen az ügy mellé állt aktivistáknál Füzesabony utcáin!
Kérem, adjunk hangot nemtetszésünknek, ne hagyjuk, hogy a politika az oktatási intézményekbe is beszivárogjon!
Az aláírását megköszönöm a fent említett három kiváló pedagógus nevében is:

Márkus Róbert Zsolt
volt tanítvány,
jövőbeni érintett szülő

 

***

NYERTESEK!!!!
2009. április 14.

A Játsszon velem! felhívásra igen sokan ragadtak tollat, ill. saját bevallás alapján lexikont, vagy fordultak az internethez segítségért. Dürer életéből kérdeztem rá néhány momentumra. 45 olvasó küldött választ, közülük 32 volt helyes megfejtés. Ahogyan ígértem, a jó megfejtések közül Dürer halálának évfordulóján kisorsoltuk azt a kettőt, akik másodmagukkal megtekinthetik a a híres magyar származású grafikus-festő tárlatát Egerben, a Zsinagóga Galériában! A nyertesek a következők:

1. Détár Istvánné Füzesabony Petőfi út
2. Szűcs Józsefné Mezőszemere Bercsényi út

Nagy örömünkre szolgált, hogy szűkebb hazánkon túl is forgatják a Füzes Krónikát! Nyerteseink postán kapják meg a tiszteletjegyeket!
Gratulálunk!

 Márkus Róbert Zsolt
az ÖFE alelnöke

***

Nyílt levél a Városi Televízióhoz
2009.03.13

Nyílt levél a Városi Televízió szerkesztőihez, letölthető MsWord és pdf formátumban.

***

És Önnek mi a véleménye?

A Füzes Krónika következő számában arra keresem a választ, hogy Mit szól Füzesabony lakossága a képviselő-testület tervei szerint mégis felépítendő úszómedencéhez?

Várom tehát megtisztelő válaszaikat, és kérem Önöket, hogy észrevételeiket szerkesztőségünk postacímére (3390 Füzesabony, Pacsirta út 54/A, vagy e-mailben a fuzeskronika@citromail.hu címre) szíveskedjenek megküldeni - lehetőség szerint névvel, címmel ellátva- legkésőbb 2009. június 20-ig! Együttműködésüket köszönöm!

 -mörö-

***

Játszanak velem!!!

Szeretné megtekinteni Dürer grafikáit a Zsinagóga Galériában?
Itt a lehetőség! Válaszoljon kérdéseimre helyesen, a válaszát küldje el szerkesztőségünk címére e-mailben (fuzeskronika@citromail.hu), vagy postai levelezőlapon postacímünkre (3390 Füzesabony, Pacsirta út 54/A) és két szerencsés játékos másodmagával belépőjegyet nyerhet tőlem a német reneszánsz egyik legnagyobb művészének tárlatára!

A következő állításokról kell eldönteniük, hogy igazak, avagy hamisak.

1) Dürer magyar származású művész volt.
2) Az "Ajtósi" megkülönböztető nevet eredeti fogalakozása miatt kapta hazánkban, hiszen asztalos volt.
3) Dürer soha nem házasodott meg.

Válaszaikat március utolsó napjáig várjuk! Április 6-án, a művész halálának 481. évfordulóján sorsoljuk ki a két szerencsést, aki másodmagával Egerben megtekintheti a tárlatot!

Kérem, a borítékra írják rá: "Dürer"

Márkus Róbert Zsolt

***

Nőnapi rendezvény
2009.03.08

Nőnapi meghívó

***

A Füzesabonyi Sportcsarnok időbeosztása

Sportcsarnok időbeosztása-

***

 

És Önnek mi a véleménye?

Következő számunkban a helyi Városi TV műsorairól, objektivitásáról; az ott alkalmazott sajtószabadságról, a "közpénzen forgatott", és a KÖZ érdeklődésére számot tartó műsorairól várom megtisztelő észrevételeiket, reakcióikat! Kérem Önöket, hogy észrevételeiket szerkesztőségünk postacímére (3390 Füzesabony, Pacsirta út 54/A, vagy e-mailben a fuzeskronika@citromail.hu címre) szíveskedjenek megküldeni - lehetőség szerint névvel, címmel ellátva- legkésőbb 2009. január 20-ig! Együttműködésüket megköszönve, az Önök véleményét tükröző objektív írás megszületésében bízva várom leveleiket!   

 -mörö-

***

Személyes szilánkok

Bármennyire szerették volna elérni "politikai percemberkék", hogy befogjam a számat, ez nem jött össze nekik. Kotán tanácsnok által " MandZs, az ismert blogger" lettem, nyugodtan írhatta volna a nevemet is, mert soha nem titkoltam a füzesabonyi  blogon a kilétemet. Nem félek a füle-müle perektől. De írhatta volna azt is, hogy Mari, én írhattam volna most azt is hogy Gyuri, ahogy valaha hívtuk egymást, s mily jókat tudtunk hajdanán együtt  nevetni. S Gyuri egyszer elfelejtett visszamosolyogni, fontos ember lett (szerinte) egy fontos pártban. Sőt, tanácsnok - fontos főszerkesztője egy propaganda lapnak.  S innentől "tisztelt asszonyom" lettem egy e-mailben, s nem tudtam hirtelen, hogy még együtt nevetek vele, vagy már a hasamat fogva kacagok rajta. 

Antal Istvánné

***

Budapesti mozgó tárlat és Piaf-sanzonok a Márkában

Egyesületünk meghívására Füzesabonyba látogatott a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó interaktív kiállítása. A tárlat vezetőjének elmondása alapján városunkban ezt az irodalmi csemegét közel 200 fő látogatta meg, statisztikájukat hivatalosnak tekinthetjük, mert a látogatóknak átadott ingyenes emlék-belépőjegyek másodpéldányainak számlálásából adódik.

Nagyon örültem, hogy településünk oktatási intézményeiből legalább a Teleki Blanka Általános Iskola magyar szakos pedagógusa fontosnak tartotta tanítványainak megmutatni a Nyugat c. folyóirat megjelenésének 100. évfordulója alkalmából összeállított kuriózumot. Láthattak itt az érdeklődők Ady, Radnóti, Móricz, Babits (stb...) kéziratokat, hallhattak eredeti, korabeli hang- és filmfelvételeket, különféle tárgyakat, írók-költők egymás közti levelezését stb. Egy teljes délután állt az érdeklődők rendelkezésére, hogy olthassák a magyar irodalom iránti szomjukat. Sajnos, akik ebben az időpontban nem tudtak ott lenni, nem pillanthattak bele városunk egyetlen képes sajtóorgánuma által a kiállításba, mivel említésre méltónak sem találták a szerkesztők ezt a vasárnapi történést. Végül is oly' sok rendezvény zajlik a városban, biztosan akkor, ebben az időpontban is egyszerre több helyszínen forgattak, és ide már nem jutott kamera. Mindegy, megszoktuk már tőlük.

Szintén ezen a napon -folytatva a "nyugatos-párizsias" hangulatot francia sanzonokkal érkezett meghívásunkra az Irodalmi Kávéházunkba Nádasy Erika, Domján Edit-díjas színésznő. A Piaf című előadás igazi katartikus élményt jelentett a megjelentek számára. Irodalmi Kávéház rendezvényünk folytatása indokolt, sajnos a Márka presszó max. 60 fős befogadóképességét kinőttük.

                                                                                                                                  -mörö-

***

2008.10.20. Kérdőív a város lakosaihoz

Városunk Önkormányzata a választási ciklus feléhez ért, ezért kíváncsiak voltunk, hogyan értékeli eddigi tevékenységüket a lakosság. A Füzes Krónika októberi számával egy kérdőívet juttattunk el Füzesabony polgáraihoz. Ezeket kitöltve kérjük november 15.-ig részünkre megküldeni! Az eredményről a Füzes Krónika decemberi számában tájékoztatjuk lapunk olvasóit.
Letölthető kérdőív

Wenczel Árpád

***

2008.10.19. IRODALMI KÁVÉHÁZ

Irodalmi kávéház meghívó

***

2008.09.13. I. FÜZES FESZTIVÁL

Fesztival plakát

***

MINI KRESZ közlekedési verseny

2008. május 9.-én Füzesabonyban is megrendezésre került a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány szervezésében a MINI KRESZ közlekedési verseny. Mint azt dr. Császár Józsefné kuratóriumi elnöktől a Füzes Krónika megtudta, ezt a rendezvénysorozatot 5 éve kezdte el az alapítvány, és ez idáig több, mint 18.000 gyereket "vizsgáztattak le" a balesetmentes közlekedés érdekében összeállított játékos, de ugyanakkor igen tartalmas vetélkedőiken. A 2007. szeptemberétől kezdődő időszak alatt lebonyolított programok sorában már a 125. volt a füzesabonyi.
A városunkban megtartott eseményen 15 iskola első és másodikos tanulója és 13 óvoda nagycsoportos óvodása vett részt Füzesabonyból és a környező településekről.
A verseny megszervezésében nagy segítséget nyújtott többek között az ORFK, az OBB, a Közlekedési Minisztérium, valamint a helyi Rendőrkapitányság, és - Polgárőrség.
Az alapítvány lelkes csapatán túl egyebek mellett a felsorolt támogatóknak is köszönhető a kiosztott sok ajándék, KRESZ társasjáték és KRESZ szőnyeg.
Tomi bohóc közlekedési bohóságain túl szolgálati kutya és motoros rendőr bemutatót is láthattak a résztvevők. A Tűzoltóság két speciális járműve is megtekinthető volt. A lényeg természetesen az elméleti és ügyességi vetélkedőkön történő részvétel volt, amiknek révén Füzesabonyban is sikerült összefogni egy nemes célért, a gyermekeink védelméért!
A Füzes Krónika bízik abban, hogy további hasonló színvonalas események megrendezéséről is tájékoztathatja majd a jövőben olvasóit.

Wenczel Árpád

 

Városunk rendőrkapitányának társaságában dr. Császár Józsefné
A lelkes résztvevők kis csapata
Tomi bohóc
 

***

 


Elhunyt Koncz József
2008. február 27.

Egyesületünket az 2008.02.27.-én éjszaka nagy személyi veszteség érte, otthonában elhunyt Koncz József (ÖCSI). Temetése 2008.03.09-én, vasárnap, várhatóan 13.30 órakor lesz. Hamvai a szülei sírjában lesznek elhelyezve a telepi temetőben. Halálát szívinfartus okozta. Egyesületünk őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóinak.
Koncz József
***

Karácsonyi ajándékozás
2007. december

Karácsonyra gyűjtést szervezett egyesületünk a rászorulók részére. Közel 50 helyre jutottak el az összegyűjtött és az ÖFE részéről kiegészített adományok, ajándékok. Az átadások során megható volt a kitörő öröm, amivel fogadtak bennünket! Több helyen volt olyan érzésünk, hogy talán a mi kis csomagunk volt az egyetlen, ami a fa alá kerülhetett!

 
 

***

 

Aki Füzesabonnyal kapcsolatban valamilyen hírértékű eseményről, vidám vagy szomorú történetről tudomást szerez és az közérdeklődésre tarthat számot, annak itt megjelenési lehetőséget adunk. Kérjük, hogy az adott eseménnyel kapcsolatos írását, fényképeit küldje a fuzeskronika(kukac)citromail.hu címre, s rövidesen meg fog jelenni a honlapon a Hírek rovatban.