Bemutatkozás

2006 októberében alakult meg az Összefogás Füzesabonyért Egyesület (ÖFE), melyet 11 füzesabonyi illetőségű, politikai pártoktól független magánszemély hozott létre. Az alapítók szándéka az volt, hogy egy civil kezdeményezéseket összefogó, a helyi közélet változatos színterein tevékenykedő, a városért cselekvő szervezetet hívjanak életre. Az egyesület legfontosabb célja a településen élők életminőségének javítása, a füzesabonyi társadalmi, politikai közélet színvonalának fejlesztése és támogatása, valamint a tisztább - egészségesebb környezet, a gazdagabb közösségi élet, a városias küllem és gondolkodás megteremtése, fejlesztése, illetve úgynevezett folyamatos civil kontroll gyakorlása a mindenkori helyi Önkormányzat felé.

Ennek érdekében egyesületünk 2006 decemberétől, minimum negyedévente időszaki, tájékoztató kiadványt jelentet meg Füzes Krónika néven. A fuzeskronika@citromail.hu e-mail címünkre rendszeresen érkeznek észrevételek, kérdések, adott esetben kritikák levélíróinktól. Ezeket igény szerint megkíséreljük orvosolni, megválaszolni, publikálni, vagy éppen megfogadni. Saját honlapot hoztunk létre www.fuzeskronika.hu néven, ahol a Füzes Krónikán túl az ide látogatók egyesületünk életéről, és más egyéb közérdekű témákról tájékozódhatnak, például az irodalmi kávéház sorozatunkon belül megtartott kulturális programjainkról. Aktívan részt veszünk a városi ünnepségeken, közösségi rendezvényeken (pl.: Civil Expó) és bizonyos politikai eseményeken is.

2008-tól minden év szeptemberében, hagyományteremtő szándékkal, nagy érdeklődés mellett - 2013-ban már hatodik alkalommal - lebonyolítottuk a Füzes Fesztivál névre elkeresztelt kulturális, szórakoztató rendezvényünket, elsődlegesen helyi fellépők, sportolók, művészeti csoportok közreműködésével. Segíteni kívánjuk a baleset–bűn-drog megelőzését, a közrend és közbiztonság védelmét. Részben ennek érdekében pozitív kapcsolatot alakítottunk ki a helyi polgárőrséggel is. Jelen voltunk a városi közterületek szépítése, a zöldterületek gondozása érdekében már több szervezett programon. Közreműködünk az épített értékek megóvásában, a település hagyományainak ápolásában, az egészséges életmódra nevelésben, a természeti értékek védelmében. Figyelemmel követjük a helyi közélet szereplőinek, intézményeinek és a kistérség civil szervezeteinek tevékenységét. Kiemelt feladatunknak tekintjük lehetőségeinkhez mérten városunk lakosságának érdekeit képviselni, esetenként annak hangot is adni.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az Összefogás Füzesabonyért Egyesület pártpolitikai befolyástól mentesen folytatja tevékenységét. Közéleti szerepvállalásában és véleménynyilvánításában a szakmaiság és a lokálpatriotizmus a meghatározó tényezők. A 2010-es helyi önkormányzati választáson jelöltjeink sikeres szereplése révén már a város irányításában is konstruktív szerepet tölt be az ÖFE. Egyesületünk érvrendszerét és munkáját a Füzesabonyért gondolkodás, illetve cselekvés igénye határozza meg. Ennek megfelelően legjobb szaktudásunk és lelkiismeretünk szerint véleményt kívánunk formálni a települést érintő közéleti kérdésekben, nem csak a közösségi élet, de az oktatás, a városfejlesztés, valamint az önkormányzati gazdálkodás és a Füzesabony jövőjét meghatározó hosszú távú stratégiák kialakításának területén is!


Várjuk sorainkba azokat a Füzesabonyért tenni kívánó civileket, akik támogatni kívánják kezdeményezéseinket!

Tegyünk együtt Füzesabonyért!

Wenczel Árpád

Wenczel Árpád, az ÖFE elnöke