Helyhatósági választások - 2010

koszike
logo
Polgármester:
Gulyás László
904
szavazat
Képviselők:
Sipos Attila
1411
szavazat
Balsai Tamás
FÜGGETLEN
1338
szavazat
Wenczel Árpád
1145
szavazat
Bíró Imre
FIDESZ
KDNP
983
szavazat
Márkus Róbert Zsolt
946
szavazat
Tóthné Veres Noémi
JOBBIK
876
szavazat
Valyon István
FÜGGETLEN
874
szavazat
Kádas Imre
FÜGGETLEN
847
szavazat

Győztünk!

2010. október 3-án a helyhatósági választásokon az Összefogás Füzesabonyért Egyesület polgármester-jelöltje, és képviselő jelöltjei valamennyien nagyszerű eredményeket értek el Füzesabonyban! Egyesületünk a választás során országos pártokat – mint jelölő szervezeteket – utasított maga mögé, hiszen az 1 + 8 mandátumból 4 az ÖFE, 1 a FIDESZ-KDNP, 1 pedig a Jobbik jelöltje közül került megszerzésre. 3 mandátumot pedig független jelöltek értek el.
Elsődleges célja egyesületünknek az volt, hogy a leköszönő városvezetés részéről a kialakult katasztrofális helyzetért okolható, és egyben a helyi Lokálpatrióta Egylet színeiben is induló személyek tovább ne árthassanak Füzesabonynak! Senkit nem választottak meg közülük! Laminé a négy polgármester-jelölt közül a legkevesebb szavazatot kapva utolsó lett, és a képviselő-jelöltjeik is alul maradtak! Atkári, és Kotán uraknak esélyük sem volt a testületbe történő újbóli bekerülésre! Kijelenthetjük tehát, hogy a Lokálpatrióta Egylet totális vereséget szenvedett!
Második célunk az volt, hogy az ÖFE polgármester-jelöltje győzzön! Füzesabony polgármestere Gulyás László (ÖFE) lett, és erre nagyon büszkék vagyunk!
Harmadikként pedig abban bíztunk, hogy képviselő-jelöltjeink jól szerepeljenek – és ez így is történt! A polgármesteren kívül három jelöltünk lett megválasztott önkormányzati képviselő! Sipos Attila (1411 szavazat), Wenczel Árpád (1145 szavazat), és Márkus Róbert Zsolt (946 szavazat) az Összefogás Füzesabonyért Egyesület jelöltjeiként tagjai lettek Füzesabony Város Képviselő Testületének. Ugyanakkor Nagyné Váradi Anna (800 szavazat), Takácsné Szigeti Ilona (589 szavazat), Tóth Benedek (563 szavazat), Szekeres Jánosné (520 szavazat) és Juhász József (389 szavazat) is szép eredményeket értek el a kapott szavazataik alapján, ráadásul annak ellenére voksoltak ilyen sokan rájuk, hogy legtöbbjüknek csupán az első megmérettetése volt ez a mostani a helyhatósági választások terén.
Győztünk tehát jelöltjeink, tagságunk és támogatóink önzetlen munkája, segítsége révén, hiszen a siker egy lelkes kis csapat 4 éves odaadó, áldozatos tevékenységének, munkájának eredménye elsődlegesen! De természetesen céljaink eléréséhez városunk lakosságának biztatására is nagy szükségünk volt. A győzelemhez vezető úton pedig a legfontosabb lépés a leírtakon túl nyilvánvalóan az volt, hogy Önök - mint választó polgárok – ilyen jelentős mértékben adták le voksaikat részünkre, megtisztelve ennek révén egyben bizalmukkal is bennünket! Ezért az ÖFE jelöltjei nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenki felé, akik valamilyen formában hozzájárultak az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 2010 évi helyhatósági választási sikeréhez!

Wenczel Árpád
az ÖFE elnöke

A választás estéjén:

***


Választási program
Általános program

Összefogással Füzesabonyért!

Az ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

Az Összefogás Füzesabonyért Egyesület  2006 októbere óta van jelen a város életében.  Az alapítói szándék egy olyan civilszervezet létrehozása volt, amely a helyi közélet változatos színterein, a városért cselekszik, s egyben egy folyamatos civilkontroll alkalmazása a mindenkori önkormányzat felé. Közéleti szerepvállalásában és véleménynyilvánításában a szakmaiság és a lokálpatriotizmus a meghatározó tényezők. Legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kívánunk véleményt formálni nem csak a közösségi élet, de a városfejlesztés, az önkormányzati gazdálkodás és  Füzesabony jövőjét meghatározó hosszú távú stratégiák kialakításának területén.

I. GAZDÁLKODÁS, MŰKÖDÉS, FEJLESZTÉS

A döntéseket mindig a tények és számadatok elemzésén, a megvalósíthatóságot és fenntarthatóságot figyelembe véve kell meghozni. El kell kerülni az érzelmi alapokon, kívánságlistán nyugvó tervezést és döntést.

 1. A város jelentős kötvénytartozásának visszafizetése 2012-től esedékes. Ezért valós helyzetértékelésen alapuló, a problémákat nyíltan felvállaló éves költségvetések kidolgozására van szükség.
 2. A további eladósodást meg kell állítani, a pénzügyi helyzet további romlását el kell kerülni. Kisebb, hatékonyabb és költségkímélőbb önkormányzatra van szükség. A város tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál célként kell megfogalmazni a minél kevesebb önkormányzati kiegészítést igénylő működést.  Évenként nyilvánosan, törvény szerint el kell számolni a városi vagyon változásával, bemutatva a létrehozott új értéket, és a forrás megtérülését. Biztosítjuk a város gazdálkodásának stabilitását, az intézmények zavartalan működtetését!
 3. Négy évre el kell készíteni a város beruházási, fejlesztési tervét, amelynek költség és megtérülési számításokon kell alapulnia. A terv tartalmazza a forrásigényt, legyen összhangban a pályázati lehetőségekkel. A csak hitelből megvalósítható, gazdasági eredményt nem hozó fejlesztéseket el kell kerülni. A meglévő terveket ennek megfelelően felül kell vizsgálni.
 4. A város vezetésének erőteljesen, nagy aktivitással kell a munkahelyteremtéssel foglalkoznia. Nem elég a „betévedt” érdeklődőkkel tárgyalni. Jól menedzselt marketing tevékenységgel kell „eladni” a várost a befektetőknek.
 5. Elképzelésekre, stratégiára, jövőképre van szükség. A stratégia megalkotását széles társadalmi alapon kell elvégezni, bevonva a munkáltatókat, szervezeteket, országgyűlési képviselőket.
 6. Erőssé kell tenni a város és a vállalkozások kapcsolatát. Partnerként kell kezelni az adót fizető cégeket, bevonni őket a meghatározó döntések előkészítésébe, tájékoztatni őket az elképzelésekről.
 7. Az elmúlt időszak világgazdasági válsága következtében jelentősen csökkentek az önkormányzatok részére folyósított állami költségvetési juttatások. A várost ezek a megszorítások és a korábban hitelből, gazdaságilag nem megalapozottan megvalósított beruházások pénzügyileg nehéz helyzetbe hozták. Legfontosabb feladat a város működőképességének a fenntartása. Ezzel biztosítható, hogy az ország helyzetének javulásával, pályázati pénzek bevonásával, saját lehetőségeink kihasználásával tudjuk azt az alapot megteremteni, hogy a város intenzívebb fejlődési pályára álljon.
 8. Az önkormányzat hivatalát minőségbiztosítási rendszerének megfelelően működtetjük a jegyző és irodavezetők segítségével, az Európa Uniós pályázati munka projekt igényeinek megfelelően.
 9. Törvényességet, jogszerűséget, gyakorlatiasságot, valamint a döntések nyilvánosságát ígérjük az önkormányzat működtetésében!
 10. Ígérjük temetőink rendezettebbé tételét, a gyakoribb hulladékszállítást, az önkormányzati utak folyamatos felújítását!
 11. A közúti tömegközlekedéshez biztonságos buszváróöblöket, fedett buszvárókat szeretnénk kiépíteni, gondolva a pusztaszikszói lakosokra is!
 12. Ígérjük a közmunka program hatékonyabb kihasználását!
 13. Kereskedelmi szolgáltatók letelepedési szándéka esetén helyileg elsődlegesen az Északi városrészben gondolkodunk!
 14. A szemétszállítási díj igazságosabbá tétele érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk.
 15. A jelenleg megyei vízmű kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú vízművagyonunk önkormányzati működtetésben tervezzük a következő ciklusban. Szeretnénk ezzel elérni a vízdíjak 4 éves befagyasztását!
 16. Tudjuk, hogy a programunk megvalósításához az elhatározáson és az akaraton túl anyagiak is szükségesek. Azzal is tisztában vagyunk, hogy még mindig nehéz  gazdasági és gazdálkodási évek várhatók.

Az önkormányzati pénzalapok rendelkezésre állásától függően továbbra is szükségük lesz az önzetlen támogatók (válalkozók) támogatására is, akiknek anyagi helyzete ezt megengedi. Példamutatással azonban nekünk kell elöljárnunk, ezért vállajuk, hogy az önkormányzati választott tisztviselők: polgármester, alpolgármester járrandóságát a törvényi minimun szinten határozzuk meg.

II. KISTÉRSÉGI KAPCSOLATOK, MÉDIA

Füzesabony a kistérség központja. A valós, vezető szerep kivívásához, fenntartásához koordináljuk, szakmailag irányítjuk a kistérségi feladatokat, a térségből induló kezdeményezéseket.

 1. Tudomásul kell vennünk, hogy a város idegenforgalmi lehetőségei szűkek, ezért inkább a kistérségi, testvérvárosi kapcsolatokra kell koncentrálni. Ezek tágíthatnak a szűk lehetőségeken. Ami az előző években jól működött, folytatni kívánjuk. Gondolunk itt a Kistérségi Fesztiválra, de folytatni szeretnénk a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2005-ben létrehozott kezdeményezését, hogy a Kultúra Napját kistérségi szinten ünnepeljük, ahol nem csak a kultúra munkásait, de a kistérségben a kultúrát legelkötelezettebben támogató polgármestereket, vállalkozókat is díjaznánk.
 2. Vissza kell adni a régi fényét a kultúra intézményeinek! Újra arra kell törekedni, hogy mind a Városi Könyvtár, mind a Helytörténeti Kiállítóhely elfoglalhassa régi helyét a város lakói életében, s kerüljenek vissza a megye elismert intézményei sorába. Ezt nem biztos, hogy személycserékkel, de megkövetelt szakmai hozzáértéssel és sok-sok munkával el kell érni!
 3. A helyi közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel kistérségi együttműködésben megvalósuló programokat szervezünk. A településen illetve a kistérségben működő amatőr művészeti csoportoknak, alkotóknak bemutatkozási lehetőséget teremtünk.
 4. Támogatni kívánjuk azokat a kiscsoportokat, amelyek őrzik a város és az ország népi hagyományait. Elősegítjük, hogy a roma kisebbség is megmutathassa saját hagyományait, kultúráját.
 5. Szeretnénk tovább fejleszteni a Füzes Fesztivál több éves hagyományát, bevonva a város intézményeit, nyugdíjasait.
 6. Folytatni szeretnénk a városi újság megjelentetését, amely a város életéről szólna, a képviselők mellett a civilek aktívabb bevonásával.
 1. Meg kell vizsgálni, hogy a Városi Televízió hogyan működhet gazdaságosan, szükséges-e, hogy 100 %-os tulajdona legyen az önkormányzatnak. A városi tv és az önkormányzat lapja ne politikai szócső, propaganda színtere legyen, hanem a semleges tájékoztatás eszköze.
 2. A fuzesabony.hu honlap továbbfejlesztését támogatjuk. Szeretnénk, ha minden információ felkerülne, mert egyik legfőbb elvünk a teljes nyilvánosság.
 3. A fejlesztési forrásokat nagyrészt pályázat útján képzeljük el, a pályázatfigyelést és írást az intézmények egyik fontos feladatának is tekintjük az önkormányzati szakapparátus mellett.

Turizmusfejlesztési elképzelések anyagi lehetőségek esetén:

Füzesabonyban a turizmus beindítását szinte a nulláról kell kezdeni. Szükséges lenne Füzesabonyt bevonni Heves –megye turisztikai térképére, amelyhez színvonalas programokra országos, de legalább a  régió szintjén reklámozott rendezvényekre, turisztikai attrakcióra lenne szükség, amelyhez lehetőség szerint pályázaton forrást is lehet elnyerni. Elképzeléseink szerint kellene egy városnapot tartani / lehetőség szerint 2 naposat/ amelyet évente ismételni lehetne ugyanazon időpontban. A városnap kulturális programját az itt élők igényeinek megfelelően, minden korosztály számára az anyagi lehetőségekhez mérten népszerű művészek zenekarok bevonásával kellene megrendezni.  Ennek helyszíne a sportpálya vagy a városközpont lenne.
A városnak be kellene kapcsolódni olyan nagy népszerűségű és érdeklődést kiváltó, máshol sikeres rendezvényekbe, mint pl. kutyakiállítás és vásár, lovasbemutatók, veteránautó bemutatók amelyek megrendezésével a városunk ismertségét tovább lehetne fokozni. A rendezvények lebonyolításához a városban szükség lenne kiadó szálláshelyekre, vendégházakra viszont a jelenlegi nulla lehetőségek miatt ezt senki nem vállalja, vállalta, pedig a turizmus munkahelyeket teremtene és bevételt hozna a városnak. Véleményünk szerint a Tisza-tó, Eger és a termálfürdők közelségét kihasználva színvonalas rendezvényekkel városunk is bevonható lenne a megye turizmusába, de ehhez erre elkötelezett városvezetésre van szükség.

III. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

 1. A szolgáltatók tevékenységének összehangolásával, az országos programokhoz történő csatlakozással nagy hangsúlyt kell helyezni a lakossági prevenciókra, a szűrővizsgálatokra és a felvilágosításra.
 2. Össze kívánjuk hangolni a gyógyszertári ügyeletet, s elérni, hogy a telepen is legyen ügyelet.
 3. Szeretnénk javítani a betegellátás szervezettségét informatikai kapcsolatokkal. Egyrészt a háziorvosok között (betegátadás), másrészt a háziorvosok és az ügyelet, valamint az Egészségügyi Központ között.
 4. Egy település szociálpolitikáját meghatározza, hogy teljesülnek a jogszabályok által előírt jogok és kötelezettségek, a meglévő szociális ellátások és azok minősége megfelel-e a lakosság szükségleteinek, s a lakosság ellátásra vonatkozó igényei összhangban vannak-e az önkormányzat anyagi lehetőségeivel. A szociális ellátás feladatainak sikeres megoldásához szoros együttműködésre van szükség az önkormányzat, a civilszervezetek és az esetleges befektetők között.  Támogatjuk ezen területen a magánvállalkozások szerepvállalását. Együttműködési megállapodással a feladatokba bevonhatók a Magyar Vöröskereszt és más civilszervezetek.
 5. A hátrányos és halmozottan hátrányos  helyzetű lakosság felzárkóztatására és helyzetének javítására hosszú távú program szükséges.  Képzőprogramokat, kultúra és hagyományok közös megismerését, tehetséges fiatalok felkutatását, szakképzettség megszerzését tartjuk fontosnak.
 6. Egészségügyi szakellátás: A telepi városrész centrumában megfelelő infrastruktúrával, kiszolgáló helyiségekkel  rendelkező, új orvosi rendelőt,  fogászati szakrendelést szeretnénk beindítani.

Időskorúakkal való törődés
A város időskorú lakosságának növekedése fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel. Ennek érdekében:

 1. A szociális alapszolgáltatások teljeskörű hozzáférésével kell biztosítani, az idősek klubját a házi segítségnyújtást, betegápolást, az idős emberek életviteli nehézségeinek megoldását. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások személyre szabottan, alacsony térítési díjjal, vagy térítés nélkül legyenek igénybe vehetőek.
 2. Az idősek bentlakásos otthona kialakítását, a magántőke bevonásával fontolóra kell venni a következő 4 évben.

IV. NEVELÉS-OKTATÁS

Füzesabony a 2. évezredfordulóra infrastruktúrája és fejlett intézményhálózata révén vált várossá.
Szeretnénk visszaállítani az utóbbi években folyamatos átszervezéseket, személycseréket elszenvedő intézményeink színvonalát, meg kívánjuk erősíteni azokat.
A jól működő intézmények feltétele a példamutató intézményvezetés. Szeretnénk elérni, hogy intézményeink élére szakmai alkalmasság, emberi kvalitás alapján kerüljenek nyilvános pályáztatással intézményvezetők, akik partnerkapcsolataikban és az önkormányzat felé is megfelelő szakmai érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek.
A pedagógus munka nem szűnik meg az iskolai tanítással. Elvárjuk a rendezvényeink rendszeres látogatást, a szervezőmunkát, a lebonyolításban való részvételt szükség esetén. A jól teljesítő, az önkormányzat és a civil közélet felé nyitott régi intézményi dolgozóinknak létbiztonságot ígérünk.
Az utóbbi évtizedekben olyan társadalmi folyamatok zajlottak le hazánkban, amelyek szükségessé teszik az iskolai munka és a pedagógus szerepének átértékelését országosan és itt helyben is. A tanár az iskolában nem lehet többé csak ismeretközlő, ettől jóval fontosabb szerepet kell, betöltsön: partnerré és segítő szakemberré kell válnia a tanulási folyamatban. Persze ehhez az szükséges, hogy legyen kin segítenie a tanárnak. Ha az elmúlt időszakban jellemző tendencia érvényesül a továbbiakban is, néhány éven belül jelentős számú kisgyermek kezdi meg az iskolát a lakóhelyétől, Füzesabonytól távolabb. Ez automatikusan azt a tényt generálja, hogy a kisgyermekes családok előbb vagy utóbb, de a választott jó hírűnek ítélt oktatási intézmény közelébe költöznek. Vagyis a lakosságszám is csökkenhet. Nem beszélve arról a tényről, hogy az egyre népszerűtlenebb iskolákban csökken a gyermeklétszám, ami magával vonja a pedagógus-elbocsátásokat. Ezeket együtt, közösen meg kell akadályoznunk! Ebben a munkában partnernek kell lennie a pedagógusnak, a diákoknak és a szülőknek is!
A toleráns, elfogadó attitűd, a „másság” tisztelete, a tehetségek megbecsülése elsősorban szülői és iskolai mintákon keresztül sajátítható el. Olyan intézményekre van szükségünk, ahol ezek az elvek érvényesülnek! Az ilyen típusú közoktatási intézményeket nem meg kell keresni más településen, hanem ilyenné kell tenni a füzesabonyiakat!
Muszáj, hogy megállítsuk a kisiskolások elvándorlását Füzesabonyból, hiszen helyben kell biztosítanunk mindenki számára az igényes, innovatív/megújuló pedagógiai módszertani kultúrán alapuló nevelés-oktatást!
A gyerekek alapkészségei, képességei területén mutatkozó problémák egyre szélsőségesebben jelentkeznek az iskolákban. Füzesabonyban is az azonos évfolyamra járó tanulók közötti különbségek kirívóan megnőttek.
Az iskolarendszer –országosan és helyben is- jelenleg differenciálatlanul kezeli ezt a problémát. Az örökölt és máig szinte kizárólagos oktatási stílus és pedagógiai módszerek egy része alkalmatlanná vált a megnövekedett különbségekből adódó pedagógiai problémák kezelésére, megoldására. Megoldási út lehet a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, természetesen megfelelő tudásanyaggal párosítva!

Mi az, amivel Füzesabonyban kezdeni kellene az oktatás területén?

 1. Mindenekelőtt a politikát ki kell irtani az oktatásból!
 2. Megfelelő kompetenciákkal bíró pedagógusokat az intézményekbe! (Ne a politikai hovatartozás döntse el, hogy ki a jó tanár, és ki nem!)
 3. Megfelelő vezetői kompetenciákkal rendelkező vezetőket az iskolák élére! A jó közoktatási vezető ma menedzser szemléletű, megfelelően képes az intézményt „eladni”, és képes a kollégáit motiválni.
 4. Felül kell vizsgálni a VIK hatékonyságát, a szervezet felépítettségét, vezetői struktúráját.
 5. Újító pedagógiai módszertanra törekvést kell sürgetni!
 6. Eredményesen kell pályázatokon indulni!
 7. Referenciaintézménnyé válás folyamatának kezdeményezését meg kell tenni!
 8. A középfokú oktatás reformjára is halaszthatatlanul szükség van: új szakképzési formák bevezetése indokolt! (Fontos a hiányszakmákra képzés, együttműködve az iparkamarával.)
 9. Az óvoda és iskola átmenetének hatékonyabb segítése elengedhetetlen!
 10. Megfelelő, a szülők igényét is kielégítő képzésformák bevezetése vált szükségessé annak érdekében, hogy az első osztályos diákokat Füzesabonyban iskoláztassák!
 11. Reform- és/vagy alternatív pedagógia osztály beindítása, felmérés után, ha igény van rá.
 12. Lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni az intézményi áttanításokat, hogy pedagógusaink aktív részesei lehessenek a törzsintézményük közösségi és szakmai életének!
 13. A pusztaszikszói, Füzesabonyban tanuló általános iskolás gyermekek számára szeretnénk megoldani az utaztatást az önkormányzat mikrobuszával.

V. KULTÚRA, IFJÚSÁG, CIVIL SZFÉRA

A művelődés és a szabadidő hasznos eltöltésének széleskörű választási lehetőségét szeretnénk megteremteni Füzesabonyban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a település vonzóvá tételét a felnövekvő generáció számára. Azon munkálkodunk, hogy szűkebb pátriánk megtartó erejét növeljük.
Füzesabony város népessége az időskorúak irányába növekszik, ezért kiemelt szerepet kell kapnia a jövő nemzedékével való foglalkozásnak is. Olyan színvonalas szórakozást, - annak helyszíneit – kell a városon belül kialakítani, ami idevonzza az ifjúságot.

 1. Támogatni kívánjuk a város érdekében tevékenykedő, az önkormányzatot segítő civil szervezeteket, közösségeket. El szeretnénk érni, hogy közművelődési intézményeink a közösségi élet valódi központjai legyenek: művelődési ház, városi könyvtár. A városi könyvtárban eMagyarország Pontot működtetünk megfelelő végzettségű szakember irányításával.
 2. Felkaroljuk a városunkra vonatkozó helytörténeti, helyismereti munkát. Kiadványokban tesszük közkinccsé a gyűjtőmunka eredményeit. Kihasználjuk az informatikai eszközök lehetőségeit a nyilvánossá tételben.
 3. A város kulturális életét kiállításokkal, irodalmi és színházi műsorokkal, koncertekkel színesítjük, amelyben a cigány kulturális értékek is megismerhetővé válnak.
 4. A gyermekek és a fiatalok részére rendszeres szabadidős foglalkozásokat biztosítunk. Gondoskodunk arról, hogy a középkorosztály – akik részére most semmiféle kikapcsolódási kínálat nincs – is megtalálja a számára leginkább megfelelő kulturált szórakozási lehetőséget.
 5. Egy programsorozat elindítását tervezzük, „Akikre büszkék vagyunk címmel”, ahol a helyi kulturális értékeket, és alkotókat megismertetnénk, - amatőr illetve hivatásos művészek, akik Füzesabonyi kötődésűek.
 6. Támogatjuk kis és nagyobb közösségeket megmozgató kulturális kezdeményezéseket, amelyek közösségformáló ereje révén közelebb hozná a két városrészt, illetve a település lakosságát.

 

VI. SPORT

Az önkormányzatnak fel kell karolnia az alulról jövő, tömegsort jellegű kezdeményezéseket. Meg kell találni azokat az embereket, akik képesek motiválni a fiatalokat a rendszeres testedzésre, saját maguk példamutatásával képesek pozitív viszonyulást eredményezni.
Az önkormányzat eddig nem igazán használta ki a sport jellegű pályázatokat, ebben is szeretnénk előrelépést.

 1. A sportcsarnok demokratikus és ésszerű használatát kívánjuk megvalósítani, figyelembe véve az intézményi, városi programok teremigényét is. A racionális kihasználás mellett a csarnok bevételeinek növelése is célunk lehet.
 2. Fontosnak tartanánk az óvodai testnevelés rendszerességét, játékos formában. Labdajátékok, sorversenyek – arra hivatott óvónőkkel. Az óvodai testnevelő OKJ-s képzésen való részvételt intézményi és önkormányzati szinten is támogatnánk.
 3. A Teleki Blanka Általános iskola udvarán távolugró gödör kialakítása, udvari sporteszközök, játszótéri elemek beszerzése, felújítása.
 4. A fiatalok sportolásának elősegítése, az önszerveződés támogatása.
 5. Városi versenyek megszervezése, rendezése billiárd, darts, asztalitenisz – igény esetén.
 6. Városi szinten szeretnénk elérni a sportrendezvények látogatásának népszerűsítését. Diákoknak 14 éves korig ingyenességet ajánlunk fel, 14 év felett a közép és felsőfokú tanulmányok befejezéséig 50 %-os kedvezményt adnánk, mely a nyugdíjasokra is kiterjedne.
 7. Lehetőségét látnánk a bajnoki mérkőzésekre bérletek bevezetésének is.
 8. Ígérjük a telepen elkezdett úszómedence megépítésének befejezését, a sportpálya használói igényeknek megfelelő nyitva tartását!

Szavazzák meg az Összefogás Füzesabonyért Egyesület oktatási programját azzal, hogy képviselő-jelöltjeinket támogatják szavazataikkal! Gyermekeink jövője érdekében közös a felelősségünk!