VTV Füzesabony

Nyílt levél Molnárné Simon Edit, Horváth Péter, és Tóth Balázs részére

 

Tisztelt Hölgyem és Uraim!

 

Köszönöm hozzám intézett nyílt levelüket, ami egyben azt is tükrözi számomra, hogy másokhoz hasonlóan Önök is olvassák a Füzes Krónikát! A hármuk által leírtakat tudomásul veszem, és annak tartalmát egy dolog kivételével nem is vitatom. Ez pedig a következő.

Az ominózus cikk írója - Márkus Róbert Zsolt - talán valóban, egy-két mondatában kissé bővebben fejtette ki véleményét a VTV-vel kapcsolatban, azonban mint Önök is írják, cikkében semmilyen konkrétumot nem fogalmazott meg, hiszen a Szerkesztőségünkhöz nagy megdöbbenésünkre egyetlen Városi Televízióval kapcsolatos visszajelzés sem érkezett, így ez a téma oka fogyottá vált. Ezért nem küldtem át Önöknek az anyagot betekintés végett. A leírtakra tekintettel úgy gondolom, az Önök irányába valóban tett, konkrét szóbeli ígéretemet nem szegtem meg! Ez egyébként sem szokásom, hiszen én is egyetértek Önökkel abban, hogy két "gentleman" között a szóbeli ígéret is kötelez!

Sajnálom, hogy a Városi Televízió az Összefogás Füzesabonyért Egyesület eddigi tevékenységéről, rendezvényeiről nem igazán tájékoztatta a városunk lakosságát, annak ellenére, hogy a helyi civil szervezetek közül egyesületünk a visszajelzések alapján az egyik legismertebb, és legaktívabb! Amikor esetenként mégis szóba került az ÖFE, akkor is inkább negatív hangsúly jellemezte a velünk kapcsolatos riportot, interjút. Azt is szomorúan vettem tudomásul, hogy Önök, és egyesületünk alelnöke között a régi jó, baráti- és munka kapcsolat egyre inkább megromlani látszott. Megítélésem szerint az Összefogás Füzesabonyért Egyesületnek semmi köze nincs ahhoz, hogy Márkus Róbert Zsolt az amerikai külügyminisztérium támogatásával mikor, és hol járt! Úgy vélem, az már sokkal inkább érintette az ÖFE-t, hogy a VTV ügyvezetője -Molnárné S. E. - állítólag, alelnököm elmondása szerint a 2006-os választások után, négyszemközti beszélgetés során jelezte Márkus R-nek, hogy a továbbiakban nem áll módjában fogalakoztatni a Városi Televízió szerkesztőségében, mivel más politikai oldalon áll, mint a jelenlegi önkormányzati vezetés, és emiatt nem szeretne a helyi hatalom előtt kellemetlen helyzetbe kerülni. Úgy vélem, Önöknek a településünkön történtekről független, objektív képet kellene sugározni a VTV nézői felé, még akkor is, ha a mindenkori Önkormányzat bizonyos okok miatt kiemelt szerepet kell, hogy kapjon műsoraikban! Ennek szerves részét kell képeznie szerintem a civil kontrollnak is, amit viszont jelenleg talán egyedül az ÖFE tölt be bizonyos szinten. A mikéntjét ennek természetesen lehet vitatni, de tényként állítható ugyanakkor az, hogy rajtunk kívül nyíltan senki sem vállalja fel ezt a szerepkört! Ezen túl pedig, jó néhány irodalmi, kulturális rendezvényünk kapcsán megint csak egy bizonyos űrt próbálunk betölteni, a visszajelzések alapján sokak tetszésére, és megelégedésére - éppen ezért nem értettem eddig sem Önök részéről a szűkös tájékoztatást rólunk a televízió nézői felé! A leírtak alapján úgy vélem, nem nagy változást hoz gyakorlatilag az sem, ha a jövőben egyáltalán nem jelenhetünk meg az Önök műsoraiban, igaz innentől végképp nem mondhatják majd el magukról a széleskörű, objektív műsorszerkesztést, és ezért az alapító okiratukban leírt célok teljesítése is részben, megkérdőjelezhető lesz! De ezt majd az idő természetesen úgyis el fogja dönteni! Egyébiránt a képújság hirdetési felületet a leírtaktól függetlenül alkalmanként továbbra is igénybe kívánjuk venni bizonyos programjaink népszerűsítése érdekében, amit Önök tudomásom szerint nem tagadhatnak meg, bízom benne, ezzel tisztában is vannak!

Tisztelt Edit, Péter, és Balázs! Bízom abban, hogy a hozzám eljuttatott nyílt levelük, és az esetleges felsőbb utasítások ellenére 2009-ben, és majd az azt követő "választások évében" is - a nyomás ellenére - megkísérlik korrekt módon tájékoztatatni Füzesabony lakosságát! Ez irányú további munkájukhoz kívánok sok sikert, remélve, hogy a leírt álláspontjukat idővel az esélyegyenlőség érdekében meg fogják változtatni, mint "pártatlan" helyi közszolgálati média!

 

Füzesabony, 2009. március 13.

 

                                                 

                                                       Tisztelettel:

 

                                                                               Wenczel Árpád, a Füzes Krónika felelős szerkesztője